Verkeer en veiligheid – duizend meningen

Over verkeersveiligheid wordt veel gesproken en gediscussieerd. Ik krijg regelmatig van inwoners te horen dat ze bepaalde straten of plekken onveilig vinden.

Zo hebben we een discussie gehad over wel of geen zebrapaden op de Planetenweg. Ze zijn op verzoek van inwoners teruggekeerd na de renovatie. Terecht wordt de gemeente aangesproken om wegen en kruispunten veilig(er) te maken. Maar absolute veiligheid bestaat niet en kunnen we ook niet garanderen.

In Nederland heeft iedereen verstand van voetbal en het weer. Zo ervaar ik het soms ook met verkeer en veiligheid. Weggebruikers claimen steeds meer hun plek op de weg en vergeten vaak dat deelnemen aan het verkeer risico’s met zich meebrengt. Automobilisten vergeten nog weleens dat hun voertuig gemiddeld 1000 kilo weegt en daarmee een potentieel gevaar voor anderen is. Maar als er iets mis gaat wordt er snel naar de wegbeheerder (gemeente of provincie) gekeken.

Combinatie van factoren

De meeste ongelukken ontstaan door een combinatie van factoren: onoplettendheid, te hoge snelheid, onoverzichtelijkheid, weersomstandigheden, onervarenheid, geen voorrang verlenen of afleiding (bv. telefoneren of harde muziek). Als gemeente proberen we wegen en kruispunten zo veilig mogelijk te maken. Aan de andere kant verwachten we dat weggebruikers zich aan de verkeersregels houden. Zebrapaden zijn bijvoorbeeld niet per se veiliger, er gebeuren veel ongelukken op zebrapaden. Ik zie vaak dat mensen ‘blind’ oversteken bij zebrapaden, waarschijnlijk vanuit de gedachte ‘ik heb toch voorrang’. Tel daarbij op dat niet iedere automobilist automatisch stopt voor een overstekende voetganger en je hebt een potentieel risico op ongelukken. Je moet als voetganger goed kijken of je wel voorrang krijgt. Je legt het altijd af tegen een stalen blik dat op de kruising afkomt.

Onderzoek verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is voor mij een belangrijk speerpunt. Ik schrik zelf elke keer als er een ongeval met letsel of erger in onze gemeente gebeurt. Ik ben met mijn gedachten dan bij het slachtoffer en zijn/haar familie. Meteen vraag ik me af of het voorkomen kon worden en of de gemeente op die plek wat moet aanpassen. Ik moet wel opletten geen voorbarige conclusies te trekken. Daarom wachten we altijd het onderzoek van de verkeerspolitie af. Dat geeft inzicht in de omstandigheden van het ongeval en de oorzaken.

Om Velsen nog veiliger te maken, inventariseren we op welke plekken in Velsen er wat aan de inrichting van kruispunten en wegen moet gebeuren. Dat gaan we doen met twee onderzoeken. Een onderzoek waar de meeste (bijna-)ongevallen plaatsvinden. Na ieder ongeval met letsel doet de verkeerspolitie onderzoek naar de toedracht. Ook doen we onderzoek naar de subjectieve veiligheidsbeleving onder inwoners en weggebruikers. Daaruit kunnen we een goed beeld vormen van de plekken waar we zaken moeten veranderen. Uiteraard doen we dat in samenspraak met inwoners.

Daarnaast zetten we in op gedragsbeïnvloeding bij jong en oud. Verkeersregels zijn er niet voor niets. Wij voelen ons heel verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijke inrichting van wegen en fietspaden. Maar alleen samen kunnen we het verkeer echt veiliger maken. Let dus goed op in het verkeer, geef elkaar de ruimte en doe lief naar andere weggebruikers.