Gevoel van onveiligheid in Velsen groeit!

De gemeente Velsen start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kadernota
Integraal veiligheidsbeleid (IVB). De gemeente stelt iedere vier jaar een nieuw IVB op en benoemt
daarin de prioriteiten in Velsen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Voordat wordt
overgegaan tot het opstellen van de nieuwe nota wordt de oude nota (in dit geval 2019 – 2023) geëvalueerd.


Voor Velsen Lokaal is veiligheid en de leefbaarheid erg belangrijk. Uit de gesprekken met onze
inwoners blijkt dat het gevoel van onveiligheid groeit. Dit baart ons zorgen. Afgelopen
donderdag is de huidige nota tijdens een sessie geëvalueerd en heb ik namens Velsen Lokaal onze
aandachtspunten ingebracht.

Inbreng inwoners

Velsen Lokaal is te spreken over de werkwijze en de aanpak in de afgelopen vier jaar. Er is goed
samengewerkt met de verschillende partners en onze inwoners. Dat vinden wij van groot belang,
want zij weten precies wat er in hun wijk speelt. Tijdens de bijeenkomst over de aanpak van
drugoverlast in Zeewijk gaven onze inwoners duidelijk aan waar de problemen liggen.

Ontbrekende informatie

De afgelopen vier jaar is veel in gang gezet om de veiligheid in onze gemeente verder te verbeteren,
maar het is voor ons niet duidelijk wat er precies bereikt is op de verschillende onderdelen. Om een
goede afweging te kunnen maken hebben we deze informatie wel nodig.
Verder is het betrekken en informeren van de gemeenteraad voor Velsen Lokaal van groot belang. Elke periode
zouden twee onderwerpen worden behandeld, maar dit is niet gebeurd. Voor de volgende periode is dit
een verbeterpunt.
Het inspelen op ontwikkelingen op het gebied van veiligheid heeft goed gewerkt en wij zijn
voorstander om dit voort te zetten.

Extra aandacht

Velsen Lokaal wil extra aandacht vragen voor de sociaal zwakkere kernen zoals Velsen-Noord en
IJmuiden. Door de economische ontwikkelingen (inflatie en stijging van de gasprijzen) en de komst
van de vluchtelingen kunnen de problemen in deze wijken toenemen en kan dit effect hebben op de
veiligheid en leefbaarheid in deze kernen. Daar moeten we dus goed op inspelen.

Minder politie, dus keuzes

Tijdens een bijeenkomst in Zeewijk heeft de burgemeester aangegeven dat de politiecapaciteit de
komende jaren een knelpunt vormt. Hierdoor moeten we keuzes maken omdat niet alles opgepakt
kan worden. Voor de beeldvormende sessie in oktober krijgen we meer informatie over wat er
daadwerkelijk de afgelopen periode bereikt is op het gebied van veiligheid. Tevens horen we welke vier thema’s een hogere prioriteit krijgen.
Voor Velsen Lokaal is de veiligheid en leefbaarheid van de wijken belangrijk. Wij doen er alles aan
om de veiligheid en de leefbaarheid voor onze burgers verder te verbeteren.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *