Startdocument Broeklanden Velserbroek

Op de locatie Broeklanden in Velserbroek is ruimte om ongeveer 46 woningen te bouwen. Het
betreft grond (voornamelijk) in eigendom van de gemeente Velsen.
Het beoogde plan biedt de mogelijkheid om een mix van woningen te bouwen, bestaande uit
sociale huur, betaalbare koopwoningen en middeldure koopwoningen.

Groen & verkeer

Vanuit onze fractie kwam in ieder geval de vraag hoe de verhouding van groen, met het trapveld in
het midden, tot stand was gekomen. De huidige functie om het groen te gebruiken als speelveld was
daarbij het uitgangspunt.
Verder hebben wij onze grote zorgen geuit over de verkeersafwikkeling van de sportvelden en de
nieuw te bouwen woningen. Deze komt uit in de nu al onoverzichtelijke bocht bij Broeklanden.
Met name op zaterdag is het een komen en gaan van sporters. Daarnaast zullen de nieuwe bewoners
op die dag boodschappen doen. Al met al leidt dat tot grote verkeersstromen.
Volgens de behandelend ambtenaar wordt hier verder naar gekeken. De wethouder gaf aan dat daar
ook in het bestemmingsplan nog rekening mee zal worden gehouden.

Variatie

Tijdens de sessie kwam een prima discussie op gang over hoe de Raad invulling wil geven aan de
variatie van woningen en de verhouding tot sociale huurwoningen en overige type woningen. Dan
gaat het ook om de vierkante meters van de woningen en de differentiatie van (betaalbare)
koopwoningen. Dus niet alleen middeldure, en (betaalbare) koopwoningen, maar juist ook
woningen voor starters.
We gaan nog met de fracties onderling bekijken of we wellicht een motie op gaan stellen om de
hoogte van het appartementengebouw niet uitsluitend in de zuidelijk hoek in 4 bouwlagen te laten
uitvoeren, maar juist het hele gebouw. Zo kunnen we toch nog wat extra woningen toevoegen.

Tijdwinst

Vervolgens is er om het project vlot te kunnen laten starten gekozen om de fase van het
voorontwerp bestemmingsplan over te slaan. Dit verkort de ruimtelijke procedure met ongeveer vier
maanden. Het is niet wettelijk verplicht en kijkend naar de inspraakreacties op het eerste document,
moet dit geen problemen opleveren. Uiteindelijk is er bij de wijziging van het bestemmingsplan altijd
nog de mogelijkheid voor omwonenden om hier op te reageren.


Het college stelt de gemeenteraad voor het startdocument en participatiedocument voor de locatie
Broeklanden vast te stellen en de fase van voorontwerp bestemmingsplan over te slaan.
Velsen Lokaal stemt in met het start- en participatiedocument en gaat akkoord met het overslaan
van de fase van voorontwerp bestemmingsplan. De behandeling in de Raad is op 29 september 2022.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *