Ontwikkellocaties Omgevingsvisie

De Omgevingswet komt eraan, en treed naar verwachting 1 januari 2022 in werking. Onderdeel van de Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie. hierin komen we tot een integrale visie, met strategische hoofdkeuzes voor de fysieke leefomgeving tot 2040.

Omgevingsvisie

Eén van die thema’s in de omgevingsvisie is Ruimte voor wonen. Hierover is gister een informatieve presentatie gegeven. In het Raadsakkoord en Collegeprogramma hebben wij als gemeenteraad aangegeven dat er meer woningbouw nodig is om aan de vraag te voldoen.

In de Structuurvisie Velsen 2025 geven we aan wat we op de korte termijn gerealiseerd willen zien. Om dat 2030 te kijken heeft het college een woningbouwlocatie onderzoek gedaan naar welke locaties na 2030 in aanmerking kunnen komen voor woningbouw.

SITE

De resultaten van het woningbouwlocatie onderzoek is uitbesteed aan SITE. De opdracht die is meegegeven is ontzettend breed, om te laten onderzoeken of, en hoe, we in de toekomst kunnen uitbreiden. SITE is uitgekomen op “14 strategische clusters” waar woningbouw nodig is. Hierbij is niet meegenomen wat de visie is van de gemeente of provincie maar zijn slechts no-go’s en extremen uitgesloten ( Natura2000, Tata Steel, Spaarnwoude en te kleine locaties).

Kansen Omgevingsvisie

In het onderzoeksresultaat zijn kansen opgenomen om de identiteit van de regio te versterken. Hierbij werden voorbeelden genoemd van Zaandam, KNSM in Amsterdam en Dobbelman in Nijmegen. Als kans voor eigen identiteit wordt ook het duingebied meegenomen. Meer gecreëerd duin in de wijk zoals in Almere is als voorbeeld genoemd.

Wat vind Velsen Lokaal

Hoewel de sessie niet bedoeld was om een mening te vormen of te geven kunnen we uiteraard onze mening niet achterhouden.
De 14 locaties die zijn benoemd zijn wel discutabel. Zo zijn Velserbeek en Beeckestijn als optionele gebieden bestempeld. Voor Velsen Lokaal zijn deze locaties te waardevol om als ontwikkel locatie te zien. Ook zijn er gebieden benoemd die we al vóór 2030 ontwikkeld willen zien, zo zijn de Hofgeest Velserbroek en de Kustplaats IJmuiden aan Zee gemarkeerd.

Als afsluiter hebben we de wethouder meegegeven dat we de 14 ontwikkellocaties graag in Q1 2021 iets verder uitgewerkt zouden willen zien.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *