Wachtlijsten voor een sociale huurwoning moeten korter!

Volgens de Woningwet 2015 moeten gemeenten afspraken maken voor de sociale huursector. De herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

De gemeente Velsen heeft ervoor gekozen om meerjarige afspraken te maken. Met een set basisafspraken kan een jaarprogramma worden gemaakt.

De Raad heeft gevraagd om bij het opstellen van meerjarige afspraken betrokken te worden.

Sessie van 8 oktober.

Tijdens deze sessie heeft Velsen Lokaal verschillende punten voor de kaderafspraken ingebracht:

– De wachtlijsten zijn wat ons betreft te lang. Met name starters komen moeilijk aan een huis. De wachtlijsten moeten korter!
– Er moet meer aandacht komen voor de doelgroepen. Door het doorstromen te stimuleren komen er meer woningen voor andere doelgroepen vrij.
– De komende jaren moeten alle woningen worden verduurzaamd. Het verduurzamen mag niet leiden tot grote huurverhogingen.
– Doordat inwoners met hogere inkomens in een sociale huurwoning blijven wonen ontstaan er langere wachtlijsten. Doorstroming moet wat Velsen Lokaal betreft worden gestimuleerd. Dit kan door de bouw van middensegment woningen. Hierdoor komt de doorstroming op gang.

Standpunt van Velsen Lokaal.

Tijdens de sessie van 3 december heeft Velsen Lokaal aangegeven content te zijn met de prestatieafspraken en het daaraan gekoppelde programma. De ingebrachte punten uit de eerdere sessie zijn vrijwel allemaal in de Prestatieafspraken opgenomen. Een aandachtspunt heeft Velsen Lokaal nog wel ingebracht. Wij vinden dat de wachtlijsten verkort moeten worden. Met name de jongeren komen moeilijk aan een woning. De wethouder heeft aangegeven dat er geen recente cijfers van de woonservice beschikbaar zijn. Zodra de cijfers bekend zijn worden deze geëvalueerd en volgt er een sessie waarin dit wordt besproken.

3 antwoorden
 1. Velsen Lokaal
  Velsen Lokaal zegt:

  De wachtlijsten lopen in Velsen iets op, maar het is nog onder de 7 jaar. Om die reden heeft Velsen Lokaal aan het college gevraagd om met maatregelen te komen zodat de wachtlijsten niet nog verder oplopen. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

  Beantwoorden
 2. Claudia Dubbelaar
  Claudia Dubbelaar zegt:

  Nou , wij staan 10 jaar ingeschreven voor de hogere sociale huur .
  Helaas konden wij bij de meerdere woningen van de nieuwe Orion niet terecht . Heel gek vind ik dat.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *