Blog Bram Diepstraten: Een jaar wethouder

Ik ben nu een jaar wethouder. Weken van 60/70 uur zijn geen uitzondering. Ze vliegen echter voorbij, want ik voel me in mijn element. Het kost tijd om je positie te vinden en je rol als bestuurder te pakken.

Iedereen moet wennen, niet in de laatste plaats je gezin. Je staat in de spotlights en niet altijd positief. Zonder dat mensen je kennen, maken sommigen je voor rotte vis uit. Daar moet je tegen kunnen. De kritiek is niet persoonlijk maar gericht tegen het ambt of tegen de gemeente. De goede gesprekken en positieve feedback voeren wel de boventoon gelukkig. Ik geef je een kijkje in het leven van een wethouder in de gemeente Velsen. Ik ben door Velsen Lokaal aangedragen als wethouderskandidaat. Maar ik ben en blijf wethouder van iedereen.

Wat wil je later worden?

‘Wat wil je later worden?’, is een fundamentele vraag die elk kind wel een paar keer in zijn leven wordt gesteld. Geen enkel kind zal daarop antwoorden: wethouder. Misschien dat een enkeling ‘burgemeester’ zegt.

Ik wilde als kind piloot worden. Met een beetje fantasie kun je zeggen dat ik in ieder geval op de brug van een bijzonder schip sta. Ik mag nu een gemeente besturen door de woelige baren van de hedendaagse maatschappij. Zolang het duurt, want het kan ook zomaar voorbij zijn. Ik werk bij de gratie van en in opdracht van onze gemeenteraad. Dat is het besef dat ik continu bij me draag in deze eervolle baan. Een besef dat in me leeft, omdat ik ook de eer heb gehad om de gemeente en onze inwoners vier jaar als raadslid te dienen.

Raad en samenleving dienen

Zo voel ik het ook. Ik dien onze raad, de inwoners en ondernemers die in Velsen actief zijn. Overigens loopt een dienende inborst als rode draad door mijn leven. Of ik nu als ambtenaar, werknemer bij bedrijven of als ondernemer actief was, ik wilde het altijd anderen naar de zin maken. Als dat lukt, geeft dat plezier, los van de inhoud van je werk.

Eervolle baan

Inmiddels ben ik bijna een jaar bezig. Het is een leuke en eervolle baan.  Ik heb het ongelofelijk naar mijn zin in onze mooie en veelzijdige gemeente. De doelen uit de raadsakkoord en collegeprogramma beginnen steeds meer vorm te krijgen. We werken hard en enthousiast aan het samenspel met de raad en de samenleving: meer inspraak, meer beïnvloedingsmogelijkheden, meer goede gesprekken, betere communicatie.

Voorbeelden samenspel

Een mooi voorbeeld van samenspel  vind ik de totstandkoming van het ontwerp voor het Kennemerplein en het Van Poptaplantsoen in IJmuiden. Een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en Fietsersbond heeft een voorkeur uitgesproken. Dat gebeurde op basis van diverse varianten die technisch mogelijk zijn. Als college hebben we de voorkeur van de klankbordgroep overgenomen.