Sessie Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021 d.d. 10 december 2020

Waarom een nieuwe verordening en wat houdt deze in?

Een nieuwe verordening is nodig, omdat door technologie en nieuwe opvattingen over schoonmaken de CIZ normen uit 2006 zijn verouderd.

Daarnaast werken we per 1 januari ook met een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden.

We stappen over op een normenkader dat meer duidelijkheid geeft en eenvoudiger procedures. Minder uur hulp bij huishouden per cliënt. De stijging in de kosten van door de vergrijzing en het abonnementstarief willen we beperken. Omdat het hier puur gaat om overname van bepaalde standaard taken in het huishouden, is dit eenvoudiger en sneller te realiseren. De consulent geeft na een telefonische intake aan welke taken er moeten gebeuren en de aanbieder zal hiervoor de tijd indelen. Hoeveel is er daadwerkelijk nodig om het resultaat te bereiken?

In die gevallen waar wel extra tijd of aanvullende specialisme nodig is, wordt het als maatwerkvoorziening aangeboden en geldt het abonnementstarief van maximaal € 19 per maand.

Hier stelt de consulent dus nog wel vooraf de benodigde uren vast, maar nu volgens het nieuwe normenkader. Met een huisbezoek.

Pas bij afloop van de huidige indicatie, wordt uitleg gegeven over het nieuwe normenkader en de algemene voorziening en de eventuele wijzigingen hierdoor.

Wat vindt Velsen Lokaal van deze nieuwe verordening?

Velsen Lokaal is zich bewust van de noodzaak tot deze nieuwe verordening. In de Begrotingsraad hebben we al ingestemd met deze deels toch ook bezuinigingsmaatregel. 

Wij zijn van mening dat hiermee een stap vooruit wordt gezet. Sneller en makkelijker de nodige hulp kunnen aanbieden is goed. Specialistische hulp alleen daar aanbieden waar nodig, ook!

Velsen Lokaal hoopt wel dat niet veel cliënten in bezwaar zullen gaan tegen de afwijzing van de maatwerkvoorziening en de verwijzing naar een algemene voorziening.

Ook hopen wij dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en mensen niet te weinig uur hulp geïndiceerd krijgen. Het gezellige kopje koffie is nog net niet wegbezuinigd, maar eenzaamheid ligt wel op de loer. Huishoudelijke hulp is meer dan alleen maar poetsen. De hulp zal ook oog moeten hebben voor problemen die er zijn op andere vlakken en dit moeten doorgeven. Dit zullen we daarom heel goed moeten monitoren. Dat gebeurt ook al door de WMO gezondheidsmonitor.

Dit is wellicht een mooie extra taak voor de Participatieraad. Nu is afgesproken dat zij in haar netwerk zoekt naar mensen die hierover actief mee kunnen denken, maar dat is iets te magertjes.

Monitoren is voor Velsen Lokaal van groot belang. Zeker omdat wij willen voorkomen dat mensen buiten de boot vallen!

Wat verder ter tafel kwam

In de sessie is verder uitgebreid gesproken over de angst dat de aanzuigende werking van dit abonnementstarief leidt tot veel meer aanvragen. In Krimpen aan de Ijssel vraagt de gemeente bijvoorbeeld toch om inkomensgegevens en stevent men af op de rechter. In hoeverre kunnen we dit (via de VNG) landelijk aankaarten werd gevraagd. De VNG  blijkt al enkele suggesties te hebben gegeven, die het college volgende week aan ons terugkoppelt en we blijven druk uitvoeren. Een lichte toets in het werkveld wordt ook uitgevoerd. Om grip op de uitgaven te houden sluiten we ons aan bij het informatiepunt Zorgfraude.

Er zijn ook zorgen geuit over de stelling de vervuiler betaalt. Ook het aantal malen dat er in de was / wordt lijst het woord kan / kunnen wordt genoemd, kan tot verschillen in uitkomst door de verschillende consulenten leiden. Kan / kunnen is voor vele manieren uitlegbaar, maar ook een daadwerkelijk onderdeel van de WMO. De wetgeving is hier zo ingericht. Tot slot is uitgebreid gediscussieerd over de vraag van de Christen Unie om indicaties die aan ouderen worden verstrekt met een looptijd van 10 jaar te verkorten. De meerderheid van de partijen was hier geen voorstander van, de onrust die een herindicatie kan geven is hiervoor te groot. Er staat niets in de verordening over richtlijnen voor indicaties. Dit is ter beoordeling van de consulent.  

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *