Tag Archief van: joost bleekman

Robert van Koten

Stokje overgedragen

Gemeente Velsen op reis

Met een digitale busreis zijn we meegenomen met een digitale busreis. Deze reis kwam langs de gemeente Ede, Doetinchem, Tilburg en Capelle aan den IJssel.

Als gemeente wil je dichtbij de leefwereld van de bewoners en ondernemers staan zodat je snel kunt inspelen op de behoeftes in de wijken of in bepaalde gebieden in de gemeente. Samen met de bewoners en ondernemers wil je het gesprek over zaken die spelen in de leefomgeving.

In 2018 is de gemeenteraad begonnen met meer samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers. Dit is een nieuwe manier van werken en we kunnen stellen dat dit een pad is van vallen en van opstaan. Er is veel geleerd maar we denken nog veel te kunnen verbeteren.

Busstop bij vijf gemeente

De gemeente stopte tijdens de digitale busreis in vijf gemeenten, welke allemaal op hun eigen manier vorm geven aan participatie en wijkgericht werken. zo had de een een wijkmanager en andere hadden wijkraden, wijkplatforms of wijkagenda.
Alle vormen hebben plus en natuurlijk ook minpunten die onderzocht moeten worden. Belangrijk is in ieder geval dat de visie vanuit de wijken zelf moet worden opgesteld om het succesvol te maken. We moeten samen die urgentie voelen.

Velsen is een unieke gemeente, die zelfs met een gemeente als Capelle aan den IJssel moeilijk te vergelijken is. De perfecte participatie oplossing is nog niet bedacht, maar ernaar streven blijft ons uitgangspunt.

Velsen doet!

Velsen Lokaal zou graag zien dat inwoners zelf de beschikking krijgen over een klein bedrag (€5,-) om zelf uit te geven. Denk hierbij aan initiatieven als het oprichten van een buurtfeest, een speeltuin aanleggen of een bankje in het park.
Meer zeggenschap over de eigen woonomgeving en samen bouwen aan een mooier Velsen.

Wil je een voorproefje van een aantal succesvolle projecten? kijk dan op:

Ededoet of maakcapelle

Een tweede sessie volgt in maart over participatie verwacht. Bij deze sessie zal gekeken worden waar we naartoe willen en hoe ver we willen gaan.

Heb jij misschien leuke ideeën?! Laat het ons weten in een reactie hieronder!

Velsen doet!

Meer betrokkenheid, meer sociale contacten, meer kansen om de buurt te maken zoals je zelf wil. Dat is waar Velsen Lokaal voor staat. Hierom hebben we samen met de LGV een motie ingediend naar voorbeeld van de gemeente Ede.

Lees meer

Donatie Velsen Lokaal aan Seaweed Farmers

Veel organisaties brengen in december de kerstgroeten via de (lokale) kranten. Ook Velsen Lokaal, de grootste politieke partij van Velsen, heeft dat jarenlang gedaan.

Lees meer

Ontwikkellocaties Omgevingsvisie

De Omgevingswet komt eraan, en treed naar verwachting 1 januari 2022 in werking. Onderdeel van de Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie. hierin komen we tot een integrale visie, met strategische hoofdkeuzes voor de fysieke leefomgeving tot 2040.

Lees meer

Bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10

Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 is een aanvraag ingediend voor een bestemmingsplan voor de realisatie van een appartementencomplex. Dit is het terrein naast de autoshowroom ‘Motorhuis’.

Lees meer

Meer discriminatie in Kennemerland

“In 2019 zijn 224 discriminatie klachten binnengekomen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK). Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2018” schrijft BDK in het jaarverslag.

Lees meer

Bestemmingsplan De Biezen

Donderdag 28 mei werd na vele jaren van onduidelijkheid eindelijk het bestemmingsplan De Biezen vastgesteld. Dit Bestemmingsplan moet duidelijkheid scheppen en verrommeling tegengaan.

Lees meer

Sessie Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort heeft Velsen het ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. In de sessie geeft het Ontwikkelperspectief een visie op de gewenste ontwikkelrichting van de Binnenduinrand en benoemt ambities op het gebied van landschap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmilieus.

Lees meer