Regionaal Actieprogramma Wonen

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020 eindigt dit jaar. Daarom gaan de regiogemeenten meerjarige regionale afspraken maken.

De regio bestaat uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Ook de provincie is een deelnemende partij.
De Week van het Woonakkoord wordt online georganiseerd met openbare Teams-sessies en een afsluitende livestream uitzending.

Vandaag was ik (Kitty Wolfs) namens Velsen Lokaal aanwezig bij de openingssessie van deze week. 

De schatting is dat er tot 2030 nog ruim 13.000 extra huishoudens in onze regio bijkomen, die in nieuwe woningen gehuisvest moeten worden. De behoefte ligt kennelijk niet zo in de middel dure huur, maar meer in betaalbare koopwoningen rond de 270.000 euro, appartementen en eengezinswoningen. Maatwerk is hierbij geboden! Doorstroom van woningen is ook een opgave waar we goed over na moeten denken. Hoe stimuleer je dit? Bij elkaar is dit dus een behoorlijke uitdaging!

Onderwerpen die de komende week uitgebreid  aan bod komen zijn duurzaamheid, nieuwbouw en doelgroepen. 

Inbreng van de inwoners gevraagd!

Ideeën en suggesties uit de themasessies worden verzameld en gebruikt bij het samenstellen van het nieuwe Woonakkoord 2021 – 2025, dus het is belangrijk dat we die input geven. 

Ook inwoners mogen deze input geven, dus neem vooral deel aan de sessies. Het schema staat op de onderstaande afbeelding en de links zijn te vinden op www.haarlem.nl/woonakkoord.