Tag Archief van: veiligheid

Controles tegen wapenbezit moeten op alle scholen hetzelfde zijn

Velsen Lokaal heeft meegewerkt aan de motie van de PvdA over het bestrijden van wapenbezit en – gebruik onder jongeren. De motie pleit voor een eenduidige aanpak op alle scholen in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat in samenwerking met de politie een grootscheepse controle op drugs of wapenbezit op scholen wordt gehouden, is het belangrijk dat er een eenduidig beleid is. Nu mag de controle op de ene school wel en op de andere school niet.

Lees meer

Gevoel van onveiligheid in Velsen groeit!

De gemeente Velsen start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kadernota
Integraal veiligheidsbeleid (IVB). De gemeente stelt iedere vier jaar een nieuw IVB op en benoemt
daarin de prioriteiten in Velsen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Voordat wordt
overgegaan tot het opstellen van de nieuwe nota wordt de oude nota (in dit geval 2019 – 2023) geëvalueerd.

Lees meer

Politie capaciteit staat komende jaren onder druk

Vanavond vond hierover een zeer interessante en informatieve gezamenlijke raadssessie plaats voor de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Doel was om de gemeenteraden actief te betrekken bij de keuzes waar de politie voor staat en om input hierover van de raden te verkrijgen.

Lees meer

Veilig oversteken!

Velsen Lokaal is zowel binnen als buiten de raadszaal een actieve partij. Dit bent u van ons gewend en mag u van ons verwachten. We zetten ons in voor de samenleving en dat is niet altijd politiek van aard. Zo ook de aandacht die wij vroegen voor de veiligheid van een voetgangersoversteekplaats.

Lees meer

Meer discriminatie in Kennemerland

“In 2019 zijn 224 discriminatie klachten binnengekomen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK). Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2018” schrijft BDK in het jaarverslag.

Lees meer

Kijkje in de keuken van Velsen Valley

Voordat Latin Village begint mochten buurtbewoners en raadsleden een kijkje nemen in de enorme organisatie van Velsen Valley. Velsen Valley bestaat uit drie grote festivals op het terrein van Spaarnwoude te weten Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.

Belasting omwonenden

Velsen Lokaal bij presentatie Velsen Valley

Zes weken lang wordt er opgebouwd, gefeest en afgebouwd. Dat gegeven heeft door de jaren heen in toenemende mate geleid tot bezwaren van de direct omwonenden in het gebied. Heel begrijpelijk dat de buurtbewoners zich dan op een bepaald moment richten naar de gemeenteraad van Velsen met de vraag of er bij deze organisatie meer aandacht kan komen voor de belasting en overlast van hun leefomgeving.

Rondleiding

Velsen Lokaal bij presentatie Velsen Valley

Een fijne, veilige leefomgeving staat bij Velsen Lokaal hoog in het vaandel en daarom waren wij met een flink aantal fractieleden aanwezig bij de rondleiding. Zo konden wij direct met de organisatie en buurtbewoners spreken. 

De organisatie had zich uitstekend voorbereid op onze komst. Na een duidelijke presentatie volgde een rondgang over het terrein. Op diverse plekken werd uitleg gegeven en konden vragen gesteld worden. De stemming onder de buurtbewoners was positief. Men voelde zich gehoord.

Laat maar horen

Velsen Lokaal wil na afloop van de festivals graag van de buurtbewoners horen of de genomen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken, ook daadwerkelijk hebben gewerkt. Misschien zijn er nog verbeteringen mogelijk, dan horen we dat ook graag!

Verkeer en veiligheid – duizend meningen

Over verkeersveiligheid wordt veel gesproken en gediscussieerd. Ik krijg regelmatig van inwoners te horen dat ze bepaalde straten of plekken onveilig vinden.

Lees meer

Halt aan sluipverkeer door Velsen-Noord

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Velsen Lokaal een motie ingebracht met als doel het sluipverkeer door Velsen-Noord drastisch terug te dringen. Deze motie werd door alle andere politieke partijen warm ontvangen, raadsbreed gesteund en daarmee unaniem aangenomen! Lees meer

Hoe houden wij het strand veilig voor iedereen

Op het IJmuiderstrand zijn vier zones ingesteld voor de diverse gebruikers. Dit om ruimte te bieden aan zowel wandelaars, badgasten, maar ook aan beoefenaars van diverse zeilsporten. Lees meer

Samenvatting Sessies 27 november 2014

Samenvatting van de sessies van 27 november waarin de volgende onderwerpen op de agenda stonden: Grote Buitendijk, Verbinding A8-A9, Treasurystatuut en de kadernota lokale veiligheid. Lees meer