Kijkje in de keuken van Velsen Valley

Voordat Latin Village begint mochten buurtbewoners en raadsleden een kijkje nemen in de enorme organisatie van Velsen Valley. Velsen Valley bestaat uit drie grote festivals op het terrein van Spaarnwoude te weten Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.

Belasting omwonenden

Velsen Lokaal bij presentatie Velsen Valley

Zes weken lang wordt er opgebouwd, gefeest en afgebouwd. Dat gegeven heeft door de jaren heen in toenemende mate geleid tot bezwaren van de direct omwonenden in het gebied. Heel begrijpelijk dat de buurtbewoners zich dan op een bepaald moment richten naar de gemeenteraad van Velsen met de vraag of er bij deze organisatie meer aandacht kan komen voor de belasting en overlast van hun leefomgeving.

Rondleiding

Velsen Lokaal bij presentatie Velsen Valley

Een fijne, veilige leefomgeving staat bij Velsen Lokaal hoog in het vaandel en daarom waren wij met een flink aantal fractieleden aanwezig bij de rondleiding. Zo konden wij direct met de organisatie en buurtbewoners spreken. 

De organisatie had zich uitstekend voorbereid op onze komst. Na een duidelijke presentatie volgde een rondgang over het terrein. Op diverse plekken werd uitleg gegeven en konden vragen gesteld worden. De stemming onder de buurtbewoners was positief. Men voelde zich gehoord.

Laat maar horen

Velsen Lokaal wil na afloop van de festivals graag van de buurtbewoners horen of de genomen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken, ook daadwerkelijk hebben gewerkt. Misschien zijn er nog verbeteringen mogelijk, dan horen we dat ook graag!