Veilig in Velsen, de nieuwe kadernota van 2019-2021

Velsen Lokaal vindt dat de kadernota Veilig in Velsen voldoet aan het anders gaan werken. Maar hoe is dat anders dan?

Flexibel kunnen ingrijpen


Deze nota is opgesteld om flexibel in te spelen op wat er in de praktijk gebeurd als het gaat om actuele situaties in Velsen. Als voorbeeld is te noemen: drugs en of geluidsoverlast, woninginbraken in bepaalde wijken of diefstal van bepaalde merken auto’s. Maar ook om nationale aanpak van ondermijning en andere criminele zaken. Velsen stond in 2017 op plaats 135 van de AD misdaadmeter en steeg naar plaats 100. Het is dus onveiliger geworden en dan is flexibel en snel kunnen inspelen op waar de grootste inzet van de sterkte arm nodig is, zeer belangrijk!

Aanpassing in de nota nu al een feit

De nota Veilig in Velsen gaat uit van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten.  Deze zijn prima. Wel heeft Velsen Lokaal aandacht gevraagd voor de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Deze relatie is wetenschappelijk aangetoond. Tot voor kort werd niets gedaan met een dergelijke signalering. De burgemeester meldde, dat dit nu wel de nodige aandacht krijgt.
Velsen Lokaal steunt de wijziging van drugsvrije zones bij scholen naar het instellen van drugsvrije zones bij kinderrijke plekken. Dat wordt nu aangepast in de nota. 

Wijkindeling gemeente Velsen (bron)

Betrekken van inwoners

Inwoners worden samen met de Raad twee keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken. Daar kan dan sturing gegeven worden aan de uitvoering van deze nota. Het gaat dan niet alleen om criminele zaken, maar ook situaties die zich voordoen in het sociale domein, mobiliteit etc.
Als suggestie voor het betrekken van onze inwoners heeft Velsen Lokaal voorgesteld om de wijkschouw weer in te voeren. De wijkschouw kennen we uit het verleden en was vaak op uitnodiging van een wijkplatform. Nu deze er bijna niet meer zijn, kan de wijkwethouder dit organiseren. Het gebruik was dat we samen met bewoners een middag en avond elkaar ontmoeten en fietsend door de wijk naar punten gaan waar inwoners aandacht voor vragen.

Deze nota zal in de Raad van 28 maart aanstaande worden vastgesteld. Velsen Lokaal zal dan meegeven dat het een prima nota is en dat de veiligheid in Velsen wel staat bij voldoende toezicht en handhaving.

Heeft u suggesties of wilt u melding maken van ongewenste situaties in uw wijk? Laat het ons weten via deze website.