Tag Archief van: raadsvergadering

Amendement raadsbreed aangenomen

Als agendapunt 8 van de raadsvergadering van 22 mei stond de actualisatie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid Kennemerland/IJmond 2016 – 2020.

RAP

In dit Regionaal Actieprogramma Wonen (afgekort RAP) werken de regio’s Zuid Kennemerland en de IJmond samen om tot een zo goed en evenwichtig mogelijk bouwprogramma te komen. Gekeken wordt naar de behoefte aan woningen voor de komende jaren, maar vooral ook welk soort woningen. Grote aandacht is er bijvoorbeeld voor woningen voor jongeren en ouderen, levensloop bestendige woningen, wonen en zorg en de hoeveelheid benodigde sociale huurwoningen.

Middensegment woningen

Bij bestudering van het raadsvoorstel viel het de fracties van Velsen Lokaal en het LGV op dat er geen aandacht is voor de z.g. middensegment huur en koopwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (max. huurprijs  €720 per maand) mag het jaarlijks gezinsinkomen (excl. kinderen) niet hoger zijn €38.035.

Amendement

Indien je boven die inkomensgrens uitkomt ben je aangewezen op de vrije huur markt en/of de overspannen koopmarkt, hetgeen vaak financieel niet haalbaar is. Vandaar ons gezamenlijk amendement waarin we speciale aandacht vragen voor het bouwen van huur en koopwoningen in het z.g. middensegment. In dit segment liggen de huren globaal tussen de €720 en €1000 per maand en de koopprijzen tussen de €200.000 en €225.000.

Samenwerking

Gelukkig wordt dit ook door de overige Velsense politieke partijen zo gezien en hebben we als raad dit amendement raadsbreed aangenomen. Wederom een signaal van de positieve samenwerking in onze raad. Onze dank aan Leo Kwant (LGV).

Integrale uitzending raadsvergadering 26 november 2015

Hoewel onderwerpen zoals bestemmingsplan Velsen-Noord en het milieubeleidsplan zich er wel voor leenden, ging het door de moties en amendementen in de raadsvergadering van 26 november bepaald niet alleen over hoofdlijnen. Voorafgaand een interview met Peter Stam.
Lees meer

Samenvatting Raadsvergadering 11 juni 2015

Samenvatting van de raadsvergadering (en sessie) van 11  juni 2015. Westtribune Telstar en de sessie over de impulsprojecten waren de meest aansprekende onderwerpen. Verder veel jaarstukken van Gemeenschappelijke regelingen als hamerstuk.
Lees meer

Samenvatting van raadsvergadering 21 mei 2015

Samenvatting van de raadsvergadering van 21  mei 2015. Geheimhoudingen, spookaansluitingen, gevaarlijke stenen en waterstof – dat waren de belangrijkste sleutelwoorden van de raadsvergadering op 21 mei. Drie insprekers, twee moties en één raadsvraag namen daarbij aanzienlijk meer tijd in beslag dan de agenda zelf.
Lees meer

Samenvatting Raadsvergadering 6 november 2014: Begroting 2015

Samenvatting van de raadsvergadering  van 6 november waarin de begroting voor 2015 als een hamerstuk wordt afgedaan. Zie ook het verslag en de visie van Velsen Lokaal op deze begroting. Lees meer

Samenvatting Begrotingssessie & Raadsvergadering (22 & 23 oktober 2014)

Een begrotingssessie waarin de partijen het grotendeels eens waren en een raadsvergadering over plaatselijke verordeningen. Er werd echter geopend met een interview met Nathanael Korf n.a.v. de uitgelekte brief van Velsen Lokaal. Lees meer

Samenvatting laatste raadsvergadering van huidige raad

Even leek het spannend te worden met het onderwerp LVVP (Lokaal Verkeers- en VervoerPlan), maar dit onderwerp werd op verzoek van Velsen Lokaal van de agenda gehaald. De coalitie stemde met wat gesputter toch in met dat voorstel. Burgemeester Franc Weerwind wilde dat niemand er verder iets over zou zeggen. Hij verwachtte kennelijk meer dan alleen een vriendelijk bedankje van Velsen Lokaal.

• Eerste raadsvergadering in het gerenoveerde gemeentehuis, in de raadszaal zijn de kosten van de renovatie in ieder geval niet terug te vinden

Verdere onderwerpen waren nauwelijks de moeite van het noemen waard. Een motie van Velsen Lokaal rondom de hoogte van verkeersdrempels resulteerde – en dat was te verwachten – in een enigszins lachwekkend einde. Onze campagne mascotte, een zeer lage auto (Tesla) werd door vooral raadslid Wijkhuisen van D66 genoemd als de oorzaak van de motie van van Ikelen. Toch schuilt er achter de motie wel degelijk een waarheid. De hoogtes en ‘aanrijhoeken’ van mening drempel zijn verkeerd berekend. Zo zijn er verschillen voor deze cijfers in 30- en 50 km gebieden, maar worden in de praktijk niet overal even consequent gehanteerd. Volgens van Ikelen reageren ambtenaren bij herhaling niet op technische vragen omtrent dit onderwerp. Dat was de reden om het in de raad nog een keer te proberen.