Evaluatie Skaeve Huse  

Velsen Lokaal onderschrijft het belang van projecten als Skaeve Huse. Iedereen in Velsen heeft recht op een eigen plek. Maar de huidige plek bij Broekeroog staat voor ons wel ter discussie. 

De meerwaarde van het project is dat de doelgroep, die anders in de wijk voor overlast zorgt, in de Skaeve Huse terecht kan en tot rust kan komen.
Na een goede start verliep het project steeds minder. Daarom heeft de gemeente verschillende mogelijkheden tot verbetering onderzocht en diverse toekomstscenario’s aan de Raad voorgelegd. Dit naar aanleiding van de motie van Velsen Lokaal.   

Lees meer

Controles tegen wapenbezit moeten op alle scholen hetzelfde zijn

Velsen Lokaal heeft meegewerkt aan de motie van de PvdA over het bestrijden van wapenbezit en – gebruik onder jongeren. De motie pleit voor een eenduidige aanpak op alle scholen in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat in samenwerking met de politie een grootscheepse controle op drugs of wapenbezit op scholen wordt gehouden, is het belangrijk dat er een eenduidig beleid is. Nu mag de controle op de ene school wel en op de andere school niet.

Lees meer

Halt aan sluipverkeer door Velsen-Noord

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Velsen Lokaal een motie ingebracht met als doel het sluipverkeer door Velsen-Noord drastisch terug te dringen. Deze motie werd door alle andere politieke partijen warm ontvangen, raadsbreed gesteund en daarmee unaniem aangenomen! Lees meer

Hoe Velsen Lokaal de toekomst ziet – Politieke beschouwingen

Hieronder leest u de algemene beschouwingen van Velsen Lokaal. Die horen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017, de opmaat naar de begroting voor 2018. Onze beschouwingen geven een beeld van de manier waarop wij uw geluid laten horen en hoe wij veranderingen willen bereiken.


Lees meer

Op weg naar een betere luchtkwaliteit in Velsen en de IJmond

Velsen Lokaal staat voor een betere luchtkwaliteit in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Dit was de openingszin van Velsen Lokaal-raadslid Peter Stam in het debat dat we afgelopen donderdag 9 maart voerden in de raad over de Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021.
Lees meer

Anoniem solliciteren?

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. diende de PvdA (gesteund door LGV en Groen Links) een motie in om anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente Velsen. Dankzij een treffende reactie van burgemeester Dales (portefeuillehouder) werd de motie weer ingetrokken. Lees meer

Op weg naar een andere democratie – G1000 ook in Velsen

Over een kleine week vindt ook in Velsen een heuse Burgertop plaats. Een lang gekoesterde wens van Velsen Lokaal. Waarom? Het is een verfrissend en vernieuwend democratisch instrument. Een instrument dat wat ons betreft een begin is van de weg naar een andere democratie in Velsen. 

Bronnen: velsenopkoers.nl en g1000.nu Lees meer

Moties Velsen Lokaal unaniem aangenomen – Missiehuis en HVC

Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Velsen twee moties van Velsen Lokaal unaniem aangenomen. Twee successen waar wij als fractie bijzonder trots op zijn. In de voorbereiding naar de raadsvergadering toe hebben we dan ook veel energie gestoken. Met beide moties hebben we uiting gegeven aan de onvrede en teleurstelling die niet alleen door gemeenteraadsleden is gevoeld, maar die vooral ook in de Velsense samenleving leven.

Brede steun voor motie Missiehuis

Brede steun voor motie Velsen Lokaal over Missiehuis – andere fracties zetten hun handtekening

Lees meer

Groene buffer Velsen-Noord

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Velsen Lokaal  bij de behandeling van het bestemmingsplan Velsen-Noord een motie ingediend met de titel “Groene buffer Velsen-Noord”. Lees meer

Waterstof als energieopslagmedium

In de raad van 21 mei heeft Velsen Lokaal voorgesteld om te onderzoeken of de productie van waterstof door middel van verwerking van overtollige elektriciteit, toegevoegd kan worden aan de Visie op Velsen. Dit om op deze wijze een duurzame energieopslag voor zonne-energie en/of windenergie mogelijk te maken. Lees meer