Moties Velsen Lokaal unaniem aangenomen – Missiehuis en HVC

Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Velsen twee moties van Velsen Lokaal unaniem aangenomen. Twee successen waar wij als fractie bijzonder trots op zijn. In de voorbereiding naar de raadsvergadering toe hebben we dan ook veel energie gestoken. Met beide moties hebben we uiting gegeven aan de onvrede en teleurstelling die niet alleen door gemeenteraadsleden is gevoeld, maar die vooral ook in de Velsense samenleving leven.

Brede steun voor motie Missiehuis

Brede steun voor motie Velsen Lokaal over Missiehuis – andere fracties zetten hun handtekening

Niet doorgaan Missiehuis opvang statushouders – brandbrief aan minister

De eerste motie ging over het niet doorgaan van het Missiehuis in Driehuis als opvanglocatie (wachtkamer) voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze huisvesting was nodig om de toegenomen druk op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te verlichten. Het gaat niet door omdat de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), zich in de onderhandelingen over de kosten heel star heeft opgesteld. Daardoor gaat het de gemeente te veel geld kosten. Deze Rijksdienst wil te veel geld zien en dat terwijl het pand al jaren leeg staat en het Rijk nu niets oplevert. In een tijd dat de Rijksoverheid de druk op gemeenten opvoert om statushouders versneld te huisvesten, vindt Velsen Lokaal zo’n houding onacceptabel. We zijn er zelfs boos over. Velsen Lokaal heeft daarom het initiatief genomen om voor te stellen namens de gemeenteraad een brandbrief aan de Minister van Binnenlandse Zaken te sturen. In samenspraak met andere fracties hebben we een concept-brief opgesteld en gisterenavond een motie om die brief te versturen ingediend. Net als Velsen Lokaal reageerden alle andere fracties verbolgen op de houding van het Rijk. Daarom zal onze burgemeester de brief met nog enkele verbeteringen namens de gemeenteraad gaan versturen. In de brief vragen we de minister om te proberen de onderhandelingen weer vlot te trekken en het RVB water bij de wijn te laten doen. Het college van B&W heeft de deur namelijk nog niet definitief dicht gedaan. Als het RVB zich niet zo star had opgesteld, hadden we rond deze tijd waarschijnlijk de eerste statushouders in het Missiehuis kunnen verwelkomen. De steun vanuit de samenleving was er. Ook in de vorm van de vele vrijwilligers die zich al hadden gemeld om een helpende hand te bieden. Velsen Lokaal hoopt dat we binnen afzienbare tijd alsnog het Missiehuis kunnen inzetten als opvanglocatie. Ondertussen is het college van B&W wel weer op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden.

Salaris HVC-directeur

Onze tweede motie was bedoeld om een signaal vanuit de gemeenteraad af te geven over de hoogte van het salaris van de HVC-directie. HVC haalt in onze gemeente het afval op en verwerkt dat in Alkmaar. De HVC-directeur krijgt een salaris van € 262.000,- nog exclusief een jaarlijkse vergoeding van € 67.000,- voor een auto. Daarmee ligt het salaris ruim boven de maximale norm van 130% van een ministerssalaris, volgens de Wet normering topinkomens. Velsen Lokaal is van mening dat HVC onder deze wet valt omdat HVC volledig met gemeenschapsgeld wordt betaald. Onze motie om dit bij de volgende aandeelhoudersvergadering van HVC aan de kaak te stellen, is gisterenavond unaniem aangenomen. Omdat meerdere gemeenteraden en waterschappen moties van gelijke strekking hebben ingediend, betekent dit een stevig signaal aan HVC. Het geeft overigens ook maar weer eens aan dat de democratische invloed van de afzonderlijke gemeenten erg beperkt is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *