Op weg naar een betere luchtkwaliteit in Velsen en de IJmond

Velsen Lokaal staat voor een betere luchtkwaliteit in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Dit was de openingszin van Velsen Lokaal-raadslid Peter Stam in het debat dat we afgelopen donderdag 9 maart voerden in de raad over de Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021.

Als je je al jaren inzet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en er wordt een nieuwe visie over dit onderwerp aan je voorgelegd, lees je zo’n nieuwe visie buitengewoon kritisch. We leven hier in de IJmond tenslotte in een van de zwaarstbelaste regio’s in Europa. Helaas moesten wij concluderen dat de Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021, met als ondertitel “Ruimte voor schone lucht” geen concrete doelstellingen en geen gedetailleerd uitvoeringsplan bevat. Desondanks spreekt er wel de ambitie uit om de luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren. Het begin is er en daarom hebben wij ingestemd met deze visie.

Stapeling milieueffecten

Er zijn momenteel veel bedreigingen voor de luchtkwaliteit in de IJmond; om er een paar te noemen:

 • 10% meer fijnstofneerslag in een straal van 1,5 km rond de mogelijk te plaatsen windmolens, op locatie Spuisluis en ook op het terrein van Tata.
 • De nieuwe grote zeesluis waardoor er meer en grotere schepen komen door het kanaal. De uitstoot van schepen is nog steeds zeer vervuilend (fijnstof, roet, etc.).
 • Toenemende havenactiviteiten in de IJmond, wat naast extra schepen ook extra vrachtverkeer genereert.
 • Toename van het lichteren van te zware zeeschepen in de monding van het Noordzeekanaal. Amsterdam beloofde met de best mogelijke technieken te gaan werken om de stof- en roetoverlast tegen te gaan. Daar komt in de praktijk nog bar weinig van terecht.

Motie extra walstroom voor grote zeeschepen, o.a. DFDS-ferry’s

Omdat de Visie concrete en meetbare doelstellingen mist, hebben wij bij de behandeling van de Visie een motie ingediend, met als doel de haalbaarheid van extra walstroom voor de grote vervuilers in de zeehaven te onderzoeken: de grotere zeeschepen, o.a. de DFDS-ferry’s. De vervuiling door de schepen van DFDS wordt veroorzaakt door het feit dat de schepen als ze voor de kade liggen hun eigen stroom moeten opwekken, waardoor de motoren moeten blijven draaien en dus de hele dag de verbrandingsgassen uitstoten, inclusief fijnstof en roet. Wat we met de motie willen bereiken is dat er in ieder geval een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de aanleg van extra walstroom. Dankzij een motie van D66 (gesteund door Velsen Lokaal) uit 2011 is er al walstroom op plekken in de Vissershaven en aan de NAM-kade, voor de hektrawlers, Windcat-boten en voor de kleinere schepen.

Wat is walstroom nou eigenlijk?

Het antwoord is simpel; het gaat om een stroomaansluiting op de wal die groot genoeg is om het schip de benodigde stroom te leveren en waardoor dus de eigen motoren uitgeschakeld kunnen worden. De Stena Line in Hoek van Holland is als sinds 2012 op walstroom aangesloten. Deze ferry’s zijn vergelijkbaar met die van DFDS. Verder hebben zeehavens van Scheveningen en Den Helder inmiddels ook walstroomvoorzieningen voor de grotere zeeschepen. Omdat DFDS momenteel nadenkt over de aanschaf van nieuwe ferry’s hopen wij dat extra walstroom voor o.a. DFDS-schepen en andere grote zeeschepen in IJmuiden gaat lukken!

walstroom Stena Line

Bron: Stena Line

Geen steun van VVD, CDA, Groenlinks en PvdA

Er ontstond nog wel een discussie met Bert Hendriks (inval-raadslid voor de PvdA) die wilde dat wij de motie zouden aanpassen naar aanleiding van de reactie van wethouder Baerveldt op de motie. Baerveldt reageerde heel positief op de motie en vroeg ons of ze die breder mocht interpreteren. In die zin dat ze naar meer groene voorzieningen in de haven wilde kijken dan alleen walstroom. Je moet dan denken aan de toepassing van schonere brandstoffen zoals LNG. Peter Stam en onze mede-indieners reageerden daar uiteraard heel positief op. Met die toezegging waren wij dik tevreden. De PvdA, VVD, CDA en Groenlinks wilden echter dat we de motie gingen herschrijven op basis van de bredere toezegging van de wethouder. Daarop hebben we om een schorsing gevraagd en overlegd met onze mede-indieners LGV, D66, ChristenUnie, SP en Beryl Dreijer.

Geen dichtgetimmerde motie maar vrijheid van handelen voor het college

Daaruit kwam dat we de motie niet wilden aanpassen omdat een toezegging van een wethouder in een raadsvergadering veel zwaarder weegt dan een motie. Een motie kan, ook al wordt deze door de raad gesteund, alsnog door het college genegeerd worden. Met die boodschap werd de vergadering heropend. Het vasthouden aan de motie kwam de indieners te staan op een verwijt van koppigheid. Jammer dat de frustratie een logische afweging belemmerde. Voor de indieners was een haalbaarheidsonderzoek voor extra walstroom cruciaal. Wij voelden er niet voor om allerlei nieuwe opdrachten in een motie te verwerken en geven de wethouder veel liever de vrijheid om naar eigen inzicht de vergroening van de haven te onderzoeken, als daar maar een haalbaarheidsonderzoek naar extra walstroom onderdeel van is.

Daarom waren wij erg blij dat de motie toch aangenomen werd met de steun van onze collega’s van LGV, SP, CU, D’66, Forza en fractie Beryl Dreijer.

2 antwoorden
 1. Dirk Weidema
  Dirk Weidema zegt:

  Beste Peter,

  Kijk ook nog eens naar het Collegebericht 24 van 2014 Weeknummer: 6
  Mocht je dat niet kunnen vinden dan heb ik het voor je.

  19.12.2016 heb ik Floor Bal en Brigitte Velthuis nog om een reactie gevraagd. Nooit antwoord ontvangen.

  Groetjes,
  Dirk Weidema

  Beantwoorden
  • Peter Stam
   Peter Stam zegt:

   Hallo Dirk,

   Bedankt voor je reactie, ik ken het collegebericht (met alle bijlage’s).
   Het onderstreept wederom dat men goed is in het maken van rapporten en het negeren van de inhoud daarvan.
   We praten wel over participatie maar als het moeilijk wordt zwijgen we ……….

   m.vr.gr.
   Peter Stam

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *