Extra ondersteuning voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (ESF-subsidie)

Via collegebericht 32 op 14 maart jl. heeft het college de raad geïnformeerd over een extra ondersteuning voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Haarlem heeft voor de IJmond en Zuid-Kennemerland subsidie gevraagd voor de ondersteuning van deze doelgroepen. Hoewel die subsidie nog niet is toegekend, is IJmond Werkt! al wel begonnen met dit project. De ESF-subsidie is bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals: niet-uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers en jongeren t/m 27 jaar. Het college zegt zich vooral te willen richten op het helpen van statushouders bij het vinden van werk.

Statushouders

Volgens Velsen Lokaal-raadslid Peter Stam is dat een nobel streven, maar roept het ook een aantal vragen op. Stam: ‘Velsen Lokaal vindt het belangrijk dat statushouders geholpen worden bij het vinden van werk. Het grootste deel is namelijk afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het collegebericht heeft bij ons toch wel wat vragen opgeroepen. Daarom heb ik er raadsvragen over gesteld. Waarom is IJmond Werkt! bijvoorbeeld al begonnen voordat er zekerheid is over de subsidie? Verder moet Velsen ook de helft co-financieren. Velsen gebruikt daarvoor de reserve statushouders. Wij willen weten of dat geld alleen voor statushouders gebruikt wordt.’ Stam haalt nog een ander cruciaal punt aan. ‘De gemeenteraden van de IJmond-gemeenten hebben besloten dat IJmond Werkt! alleen kansrijken helpt bij het vinden van werk. De ESF-subsidie heeft betrekking op mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De vraag is dus waarom IJmond Werkt! deze groep mensen toch gaat begeleiden. Dit in de wetenschap dat de IJmond-gemeenten IJmond Werkt! 10% minder budget gaan geven omdat de gemeenten kansarmen zelf gaat begeleiden.’

Raadsvragen

Vraag 1

Waarom is IJmond Werkt! -vooruitlopend op de toekenning van de subsidie per uiterlijk eind mei 2017- al gestart met het project om extra ondersteuning te bieden voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt?

Vraag 2

Uit welke middelen wordt dit project gefinancierd als mocht blijken dat de subsidie niet toegekend wordt, dan wel een ander bedrag toekent?

Vraag 3

Er wordt gesproken over 6 doelgroepen. Daaruit zullen 200 personen uit Velsen worden geselecteerd. Alleen voor statushouders worden vijf uitgangspunten geformuleerd.  Gelden die uitgangspunten dan niet voor de overige vijf doelgroepen?

Vraag 4

Onder uitgangspunten dienstverlening statushouders staat bij punt 5 onder andere gemeld dat diploma’s meegenomen worden in de beoordeling. Wetende dat buitenlandse diploma’s vaak niet erkend worden door Nederland, doet de vraag stellen in hoeverre deze dan wel betrokken kunnen worden bij de uitgangspunten?

Vraag 5

IJmond Werkt! ontvangt € 259.000 subsidie voor 2 jaar. IJmond Werkt! en de gemeente moeten beiden het zelfde bedrag co-financieren. Klopt dat in de tekst? Wij komen dan uit op hele andere bedragen. Mede gelet op vraag 6.

Vraag 6

  1. Zit in het bedrag van de ontvangen subsidie dan ook al de bediening ten behoeve van Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk?
  2. Zo ja, wat is dan hun aandeel binnen het project?
  3. En hoeveel personen worden vanuit deze drie gemeenten begeleid?
  4. Zijn de gestelde criteria gelijk als die Velsen benoemt?

Vraag 7

Vervolgens wordt gemeld dat € 112.000 beschikbaar is voor de eerste vijf doelgroepen.

€ 406.000 is beschikbaar voor de 6e doelgroep, zijnde de statushouders. Voor Velsen zou dat dan betekenen, dat € 101.500 onttrokken wordt uit de Velsense reserve statushouders.

  1. klopt deze redenering?
  2. Kan aangegeven worden hoe tot deze verdeling is gekomen?
  3. Staat deze verhouding niet op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel?
  4. Is er een relatie met de bezuinigingsmaatregel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet meer door IJmond Werkt! te laten bemiddelen?

Vraag 8

Als aangenomen kan worden dat het bedrag van € 101.500 alleen voor de statushouders beschikbaar is, rest de vraag waaruit de eerste vijf doelgroepen worden gefinancierd?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *