Huisvestingsverordening Velsen – urgentie statushouders

Donderdag 23 maart vergaderden raadsleden met elkaar over een nieuwe huisvestingsverordening. Onder grote publieke belangstelling, omdat de voorrangspositie voor statushouders op de sociale huurmarkt op tafel lag. Voordat we ons hadden verdiept in de verordening en overwegingen, leek het simpel: de verplichte voorrang van statushouders is uit de wet geschrapt, dus dan ook maar in Velsen. Zo simpel is dat echter niet. Het handhaven van de voorrangspositie lijkt juist belangrijk om ons belangrijkste doel te bereiken: het ontzien van IJmuiden en Velsen-Noord, en het evenredig spreiden van statushouders over heel Velsen.


Live verslag sessie door RTV Seaport

Wat is een huisvestingsverordening?

Een huisvestingsverordening is er om sturing te kunnen hebben bij de verdeling van schaarse sociale huurwoningen. Dat is een ingewikkeld spel. En dat maakt de beoordeling van het raadsvoorstel ook erg lastig. Voor Velsen Lokaal is het al ingewikkeld, laat staan voor een inwoner of woningzoekende.

Wat vindt Velsen Lokaal belangrijk?

Maar Velsen Lokaal heeft zich heel erg goed verdiept in de stukken. Met in het achterhoofd dat we jongeren en ouderen een betere kans willen geven op de woningmarkt. Daarom doet het ons goed dat jongeren onder de 23 een voorrangspositie krijgen op de wachtlijst voor de goedkoopste woningen. Verder lijkt het dat de verordening de doorstroming bevordert. Daarnaast is Velsen Lokaal, samen met alle andere partijen voorvechter van de evenredige spreiding van statushouders over de gemeente Velsen.

Spreiding statushouders en wachtlijsten

Het Rijk heeft wettelijk geregeld dat statushouders geen voorrang meer hoeven te krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dan lijkt de conclusie voor Velsen simpel: opheffen die voorrang. Maar zo simpel is het niet blijkt wel. De spreiding die wij zo graag willen, verbetert niet als de voorrangsregeling wordt opgeheven. Sterker nog: statushouders zullen zich inschrijven en reageren op goedkope woningen in de buurt van lotgenoten: IJmuiden en Velsen-Noord. Tegelijkertijd blijft de wettelijke verplichting bestaan om statushouders te huisvesten.

Voor Velsen Lokaal blijft spreiding het uitgangspunt. En daarvoor heeft de gemeenten sturingsmogelijkheden, wachtkamerwoningen en meer huurwoningen nodig. Daar is een begin mee gemaakt, maar we zijn er nog niet. De bouw van sociale huurwoningen buiten IJmuiden en Velsen-Noord duurt lang. Tussentijds zullen we inzetten op wachtkwamerwoningen om de wachtlijsten te ontlasten. Het blijk dat sturing op de evenredige spreiding zonder voorrangspositie van statushouders onmogelijk is. Het effect op de wachtlijsten is te verwaarlozen. Door de voorrangspositie te handhaven, kan de gemeente statushouders eerst in wachtkamerwoningen plaatsen en bij onvoldoende wachtkamers de statushouders huisvesten in andere kernen dan Velsen-Noord en IJmuiden. Statushouders die in wachtkamerwoningen komen, verliezen overigens wel degelijk hun voorrangspositie.

Communicatie en participatie

Wij vinden communicatie en heldere actieve informatie via de website, social media en de krant van groot belang. Dat is in onze ogen tot nu toe onvoldoende geweest. Bijvoorbeeld in de omgeving van de wachtkamerwoningen waar slechts een zeer beperkt aantal omwonenden is geïnformeerd. Dit is complexe materie en daarom vinden wij het zo belangrijk dat onze inwoners informatie in simpele bewoordingen krijgen. Wij hebben de toezegging gekregen dat het college de communicatie gaat verbeteren.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de verordening of over onze standpunten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze raadsleden. Peter Stam (06 46880291) en fractievoorzitter Bram Diepstraten (06 36457975) staan u graag te woord.

2 antwoorden
 1. Hugo
  Hugo zegt:

  Ook spreiding is geen oplossing, zolang gebeurtenissen zoals in Veldhoven en de reiswinkels in R’dam te regelmatig voorkomen en geen incident blijken, zie linkje hieronder en .http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/04/eritreejeeeers.html

  Dappere Velserbroekers durven wel met handtekeningen aan te geven dat ze gewoon GEEN asieleisers / statushouders / vluchtelingen / migranten o.i.d. willen. Gewoon NIET dus.
  Past totaal niet in onze cultuur, kost teveel belastinggeld etc. etc.

  Ik, en vele anderen, hebben helaas niet het lef om voor hun eigen wijk op te komen, want dan ben je per direct fascist/racist/nazi of nog erger. Dit dankzij de linkse democratie….
  DAT moet jullie duidelijke boodschap aan Den Haag / Brussel zijn.
  En dus geen laffe discussie over eventuele boetes die betaald moeten worden: er is geen draagvlak onder je bevolking (is dat nu eindelijk duidelijk aan het worden) !!
  Mocht er twijfel zijn aan het draagvlak: zorg voor een lokaal referendum (dat ook wordt uitgevoerd en opgevolgd, ZELFS als het de politiek onwelvallig is).

  Beantwoorden
 2. Bram Diepstraten
  Bram Diepstraten zegt:

  Beste Hugo,

  Ik schrik een beetje van deze reactie. Hoe je het wendt of keert, er wordt verschillend over gedacht in Nederland. Anders had de PVV wel 100% van de stemmen gekregen. Zelfs de groep die zich in Velsen het luidste laat horen, vindt dat echte oorlogsvluchtelingen hier welkom zijn. In Velsen komen alleen die vluchtelingen terecht die een verblijfsvergunning hebben gekregen na hun asielprocedure. Wij moeten die huisvesten en wij (Velsen Lokaal) zeggen daarover: dat moet evenredig gespreid over Velsen. In de wachtkamerwoningen in de Toricellistraat in IJmuiden heb ik statushouders gesproken waarvan soms de vrouwen of echtgenoten, en zelfs kinderen zijn vermoord, die met reden zijn gevlucht en dus ook niet op vakantie naar hun thuisland gaan. En heel veel buurtbewoners die deze mensen welkom heten. Overlast is er niet. Ze zitten er nog maar kort maar een aantal heeft al direct een baan en krijgt dus geen bijstand. Een discussie over boetes is niet laf. Dat is ook geld, en niet zo’n beetje ook: 1850 Euro per statushouder per maand. Die onze inwoners dus zouden moeten opbrengen.
  Waar wij veel moeite mee hebben is het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente naar en met de buurten waar de gemeente wachtkamerwoningen wil realiseren, en met de onevenredige verdeling waardoor de meeste statushouders in IJmuiden en Velsen-Noord terecht komen. Daar kunnen we echt wat aan doen, aan de toestroom van statushouders richting Velsen niet. Een referendum zou daar niets aan kunnen veranderen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *