Extra ondersteuning voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (ESF-subsidie)

Via collegebericht 32 op 14 maart jl. heeft het college de raad geïnformeerd over een extra ondersteuning voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Haarlem heeft voor de IJmond en Zuid-Kennemerland subsidie gevraagd voor de ondersteuning van deze doelgroepen. Hoewel die subsidie nog niet is toegekend, is IJmond Werkt! al wel begonnen met dit project. De ESF-subsidie is bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals: niet-uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers en jongeren t/m 27 jaar. Het college zegt zich vooral te willen richten op het helpen van statushouders bij het vinden van werk. Lees meer

Vertrek directeuren verbonden partijen gemeente Velsen

Wat zijn de gevolgen?

Velsen Lokaal vraagt aandacht voor het vertrek en/of het op non-actief stellen van een aantal leidinggevenden van organisaties, die verbonden zijn met de gemeente Velsen, zogenaamde verbonden partijen. En dat dit allemaal binnen een tijdsbestek van een half jaar is gebeurd. Op dit moment heeft de raad kennis van HVC (bedrijf dat ons afval ophaalt en verwerkt), Stadsschouwburg Velsen/Kunstencentrum, IJmond Werkt!, Stichting Welzijn Velsen en het Recreatieschap Spaarnwoude.

Raadsvragen aan college van B&W Velsen

Velsen Lokaal wil van het College weten of er nog meer organisaties kampen met grote organisatorische problemen en of het College voldoende betrokkenheid heeft getoond bij deze ingrijpende beslissingen. En natuurlijk ook de vraag of deze kwesties financiële gevolgen hebben voor de gemeente door extra inhuur van interimmers, wachtgelden, vertrekbonussen en dergelijke.

Raadslid Marianne Vos heeft de volgende vragen aan het College gesteld: Lees meer

Velsen Lokaal bezorgd over IJmond Werkt!

De laatste dagen wordt het lokale nieuws beheerst door vermeende misstanden bij IJmond Werkt! en de kringloopwinkel Noppes. IJmond Werkt! probeert in opdracht van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk werklozen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te krijgen. Dat doet het bedrijf o.a. door bijstandsgerechtigden werkritme op te laten doen bij Noppes en andere bedrijven. In het kader van de zogenaamde Participatiewet moeten werklozen met een bijstandsuitkering dit werk verrichten als tegenprestatie voor hun uitkering. Als ze niet doen wat IJmond Werkt! van ze vraagt, lopen ze het risico gekort te worden op hun uitkering. Lees meer