Vertrek directeuren verbonden partijen gemeente Velsen

Wat zijn de gevolgen?

Velsen Lokaal vraagt aandacht voor het vertrek en/of het op non-actief stellen van een aantal leidinggevenden van organisaties, die verbonden zijn met de gemeente Velsen, zogenaamde verbonden partijen. En dat dit allemaal binnen een tijdsbestek van een half jaar is gebeurd. Op dit moment heeft de raad kennis van HVC (bedrijf dat ons afval ophaalt en verwerkt), Stadsschouwburg Velsen/Kunstencentrum, IJmond Werkt!, Stichting Welzijn Velsen en het Recreatieschap Spaarnwoude.

Raadsvragen aan college van B&W Velsen

Velsen Lokaal wil van het College weten of er nog meer organisaties kampen met grote organisatorische problemen en of het College voldoende betrokkenheid heeft getoond bij deze ingrijpende beslissingen. En natuurlijk ook de vraag of deze kwesties financiële gevolgen hebben voor de gemeente door extra inhuur van interimmers, wachtgelden, vertrekbonussen en dergelijke.

Raadslid Marianne Vos heeft de volgende vragen aan het College gesteld: Lees meer