Velsen Lokaal bezorgd over IJmond Werkt!

De laatste dagen wordt het lokale nieuws beheerst door vermeende misstanden bij IJmond Werkt! en de kringloopwinkel Noppes. IJmond Werkt! probeert in opdracht van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk werklozen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te krijgen. Dat doet het bedrijf o.a. door bijstandsgerechtigden werkritme op te laten doen bij Noppes en andere bedrijven. In het kader van de zogenaamde Participatiewet moeten werklozen met een bijstandsuitkering dit werk verrichten als tegenprestatie voor hun uitkering. Als ze niet doen wat IJmond Werkt! van ze vraagt, lopen ze het risico gekort te worden op hun uitkering.

Vraagtekens bij IJmond Werkt!

Velsen Lokaal vindt het opvallend dat de verhalen van de cliëntenraad en klokkenluiders lijnrecht tegenover de reactie van de OR en bestuur/directie van IJmond Werkt! staan. Dat baart ons zorgen. Velsen Lokaal is ook verbaasd dat het rapport van de cliëntenraad dat naar verluid al in april naar het bestuur is gezonden, niet aan de gemeenteraden bekend is gemaakt. Inmiddels heeft de Tweede Kamerfractie van de SP Kamervragen hierover gesteld.

De bovengenoemde vermeende misstanden komen bovenop de eerder deze maand naar buiten gekomen mogelijke belangenverstrengeling van de directeur van IJmond Werkt! die ook voorzitter bleek te zijn bij Noppes en juist Noppes heeft de kringloopwinkels van IJmond Werkt! overgenomen. Saillant detail is dat hij bij IJmond Werkt! vertrok nadat dit door Gemeentebelangen Beverwijk aan de kaak werd gesteld.

Onderzoek

Voordat wij een politiek oordeel kunnen vellen over de situatie bij IJmond Werkt! moet er het nodige zorgvuldige onderzoek gedaan worden met hoor en wederhoor van meerdere partijen, zoals de klokkenluiders, de cliëntenraad, OR en natuurlijk de verantwoordelijke bestuurders/directie van IJmond Werkt!.
De aangebroken vakantieperiode staat zo’n zorgvuldig onderzoek op dit moment in de weg maar zal na de vakantieperiode onze volle aandacht krijgen.

Afsluitend verwijs ik u graag nog naar ons meldpunt waar u o.a. klachten en opmerkingen over de participatiewet en IJmond Werkt! kwijt kunt. Alle met ons gedeelde informatie zal uiteraard vertrouwelijk door ons behandeld worden.

[smarticon name=”fa fa-arrow-circle-right”] meldpunt

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *