Marianne Vos

Politieke en bestuurlijke samenwerking in de IJmond

Inmiddels is het zomerreces en het lijkt of alles op politiek vlak stil ligt. Maar niets is minder waar. Juist in deze periode wordt intern hard gewerkt aan de evaluatie van de samenwerking in de IJmond in afgelopen twee jaren. De samenwerking tussen de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen en hun gemeenteraden wordt getoetst ten aanzien van bereikte ervaringen,  resultaten en verwachtingen. Raadsleden, de colleges van burgemeester en wethouders en beleidsambtenaren worden daarvoor geïnterviewd in de maanden juli en augustus.  De afronding van de evaluatie zal in september besproken worden in de colleges en de raden.

samenwerking in de IJmond

Herkenbaarheid IJmondcommissie

Tijdens het zomerreces wordt ook gewerkt aan een beeldmerk van de drie gemeenten. Dat is nodig voor de herkenbaarheid voor de gemeentelijke advertenties in de huis-aan-huisbladen. Daarnaast zal het beeldmerk worden gebruikt als logo voor publicaties zoals nieuwsbrieven e.d. Dat betekent dat er vanaf september met regelmaat bericht gaat worden over de vorderingen van het zoeken naar de meest geschikte vorm van samenwerking binnen de IJmond. Want die keuze gaat iedere gemeenteraad maken in de loop naar 2017.

Evaluatie afwachten

Maar zover is het nog lang niet. Eerst wachten we de evaluatie af. De resultaten worden openbaar gemaakt. Vervolgens zal een aantal scenario’s worden uitgewerkt over de toekomstige vorm van samenwerking. Vanaf dat moment volgen bijeenkomsten waarbij organisaties, bedrijfsleven en inwoners worden uitgenodigd om mee te praten over de meest wenselijke vorm van samenwerking. De verwachting is dat de scenario’s rond oktober/november 2016 bekend zijn.

Betrek inwoners en bedrijfsleven

Voor Velsen Lokaal is de inbreng van met name de inwoners en bedrijfsleven buitengewoon belangrijk voor de keuze die wij als fractie gaan maken. Voor ons staat voorop dat we kunnen uitleggen aan iedere inwoner van Velsen wat de meerwaarde is van samenwerken in de IJmond.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *