Hoe Velsen Lokaal de toekomst ziet – Politieke beschouwingen

Hieronder leest u de algemene beschouwingen van Velsen Lokaal. Die horen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017, de opmaat naar de begroting voor 2018. Onze beschouwingen geven een beeld van de manier waarop wij uw geluid laten horen en hoe wij veranderingen willen bereiken.


Voorzitter, collega’s en inwoners van Velsen,

Een jaar geleden sprak ik uit dat Velsen Lokaal trots is op Velsen. Dan is het mooi dat het financieel zo goed gaat dat we Velsen, onze inwoners en ondernemers extra in de schijnwerpers kunnen zetten. Figuurlijk dan. Letterlijk gloeit Velsen en haar stadhuis al genoeg door de zee van licht van onze industrie.

Drie en een half jaar geleden stond ik als broekie euforisch in de burgerzaal na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Veel mensen in mijn omgeving vragen zich weleens af waarom ik de stap naar de politiek heb gezet. ‘Je bereikt toch niks. Er wordt toch niet geluisterd.’ Ik antwoordde toen meestal: ‘Als ik maar 1% kan veranderen, of een rimpeling in de grote vijver teweeg kan brengen. Dan is mij dat de inspanning waard.’ De HOV-busbaan heeft Velsen Lokaal niet tegen kunnen houden. Maar ik ben ook niet de one-issue guy die velen van u waarschijnlijk verwachtten. Achteraf begrijp ik die gedachte ook wel. Ik weet nog dat ik tijdens de verkiezingsuitslag volgens mij de halve D66-fractie aansprak met: ‘Nu gaat er toch wel een referendum komen over de HOV-busbaan??…..’. Met de kennis van nu: niet slim en naïef.
In de politiek, maar ook daarbuiten gaat het niet om gelijk hebben of er alles voor doen om je gelijk te krijgen.

Met samenwerking en goede discussies voeren op de inhoud, bereik je veel meer. Dat gaat over menselijke interactie, begrip en respect voor elkaar. Daarin hebben we elkaar kunnen vinden hier in dit huis. Dat is allereerst een compliment aan mijn fractie, maar ook een compliment aan mijn andere collega-raadsleden, de collegeleden, ambtenaren en aan onze inwoners die ons input hebben gegeven.

Ik sta hier niet voor mezelf, maar voor mijn partij en inwoners die mij en mijn collega’s het vertrouwen hebben gegeven.

Velsen Lokaal voelt zich verantwoordelijk voor een solide gemeentebestuur en voor onze inwoners. Waarom ik dit vertel? Het illustreert dat investeren in samenwerken en investeren in mensen i.p.v. investeren in gelijk krijgen loont! Uiteindelijk bereik je dan veel meer als volksvertegenwoordiger. Het draait allemaal om mensen, vooral om de mensen buiten de muren van dit gebouw.

Voorzitter,
Dat brengt me bij de Perspectiefnota. Waarom is Velsen Lokaal daar enthousiast over? Omdat hij gaat over mensen, over samen Velsen mooier maken, over ruimte voor vernieuwing en over ruimte voor verschillende meningen.

De Perspectiefnota draait om samenwerking op een gelijkwaardig niveau en niet om een gemeente die dicteert. En daaruit blijkt dat het gedachtegoed van Velsen Lokaal in deze perspectiefnota is meegenomen. Daar ben ik als fractievoorzitter dankbaar voor.

En hier is het ons om te doen: een overheid die openstaat voor de ideeën, meningen en initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een overheid die initiatieven faciliteert en soms gewoon aan de samenleving overlaat. En een overheid die de gemeentelijke taken en projecten samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vormgeeft. Het gaat mij en Velsen Lokaal altijd al om mensen! Dat gold destijds ook bij de HOV-busbaan.

Motie democratische innovatie

Dat is gelijk de achtergrond voor onze motie democratische innovatie. Die komt op een goed moment. We zijn als gemeente aan het innoveren, te beginnen met de Burgertop en het Velsens Forum, met als uitvloeisel de website Velsen op Koers en het burgerbeest. Wat ons daarbij steeds duidelijker wordt, is dat onze inwoners toch nog vaak naar de gemeente kijken als hoofdverantwoordelijke en hoofdoplosser van veel problemen. Denk aan het fenomeen rommel op straat, maar ook aan het woningaanbod, aan het tegengaan van luchtvervuiling, aan het oplossen van parkeerdruk. Ja, de gemeente heeft in al deze zaken een rol qua regelgeving, beleid, uitvoering en handhaving. Maar voor rommel op straat zijn toch echt de rommelmakers verantwoordelijk, voor het invullen van een woningaanbod de corporaties, ontwikkelaars en bouwers, voor de luchtvervuiling de bedrijven en consumenten zelf. En voor de parkeerdruk de autobezitters, met soms wel drie auto’s per woonhuis.

Voorzitter,
Samen moeten we de democratie invullen en vernieuwen, en wat is er mooier dan een digitaal platform waarop meningen, ideeën, projecten, initiatieven van gemeente en samenleving samenkomen. Waar je terecht kunt voor een reactie, inspraak of discussie. Dat je kunt gebruiken om te meten hoe er gedacht wordt over ideeën en plannen. Laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, open en toegankelijk. Een platform van en voor Velsenaren, de gemeente zelf, ondernemers en maatschappelijke organisaties! En omdat ik al brede steun voor deze motie ervaar, dank daarvoor, kan ik volmondig zeggen dat investeren in samenwerking, investeren in mensen en investeren in democratische vernieuwing lonen! Zo bereik je wat en dit is exact hoe ik het voor me zag, voor mijn politieke carrière begon. En dit is ook het DNA van Velsen Lokaal.

Velsen Lokaal is dus positief over deze Perspectiefnota met Velsen in de schijnwerpers. Maar dan graag zonder de echte lampen. Investeer dat geld in mensen!

Velsen Lokaal maakt zich over één ding zorgen: Tijdens de afgelopen IJmondcommissie bleek dat we op miljoenentekorten in de jeugdzorg afstevenen, althans op flinke kortingen op de uitkering uit het gemeentefonds. Innovatie in de zorg en in de administratieve processen vindt Velsen Lokaal van groot belang om de teruglopende inkomsten op te vangen.
Zet dat af tegen ons uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Dan wordt dit nog een flinke dobber. Velsen Lokaal rekent erop dat het college aangeeft hoe we deze kortingen gaan opvangen zonder dat de financiële positie en investeringsruimte voor alle ambities in gevaar komen.

Tot slot voorzitter,
Wij staan pal achter het motto: ‘In Velsen doet iedereen mee!’ Heb je kritiek op de gemeente, wil je dat dingen veranderen, heb je een idee, doe dan ook mee! Niet zoals Forza, dat schittert door afwezigheid bij eerdere sessies en hier, maar wel met veel ophef de achterban probeert te paaien. En waarvan de fractievoorzitter in reactie op opmerkingen over zijn afwezigheid zelfs twittert tijdens de vergadering over de Perspectiefnota: ‘Hebben jullie niks anders te doen?’

Velsen Lokaal stelt al jaren de spreiding van statushouders aan de orde, stelt al jaren de communicatie met inwoners aan de orde. Dat gaat nog lang niet zoals wij willen. Maar ook hier geldt dat verandering, geduld en een constructieve houding vraagt. Dat betekent niet dat we naar de mond van ontevreden mensen praten, maar dat we juist zoeken naar een manier om samen iets te bereiken! Alleen dan krijg je echt iets voor elkaar!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *