Vragen over verkeersveiligheid Zeewijkplein IJmuiden

Velsen Lokaal heeft vragen aan B&W gesteld over de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Zeewijkplein in IJmuiden. Met tijdelijke maatregelen is een onveilige situatie nu weggenomen.

Volgens Velsen Lokaal-raadslid Maurice Bok is dat pas gebeurd nadat raadsleden aan de bel trokken bij B&W. Omwonenden en het wijkplatform Zee- en Duinwijk vroegen al enkele weken om maatregelen.

Laat ingegrepen

Bok: “Sommige melders geven aan dat ze helemaal geen reactie van de gemeente kregen. Dat vinden wij zorgelijk, omdat er onveilige situaties ontstonden. Ouderen durfden zelfs niet meer het zebrapad te nemen.” Volgens Bok werkt het niet reageren op meldingen in de hand dat inwoners onwenselijke situaties niet meer doorgeven.

Velsen Lokaal wil nu weten waarom de gemeente pas zo laat reageerde. Verder vraagt Bok zich af hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, en wie de aanpassingen gaat betalen.


Raadsvragen Zeewijkplein

Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal is op verschillende manieren geconfronteerd met de onveilige situatie door een nieuwe uitrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage, die aansluit op het bestaande zebrapad. Door eigen constatering, directe berichten aan Velsen Lokaal, sociale media kanalen en traditionele media. De ontstane situatie en de wijze waarop daar door de gemeente op gereageerd en gehandeld is geeft aanleiding voor de volgende vragen.

Vraag 1

De gemeente Velsen zegt betrokken inwoners te waarderen.

  • Wat is dan de reden dat er niet of heel laat gereageerd wordt op berichten van bewoners, via de geëigende kanalen van de eigen website van Velsen en e-mail, over de ontstane onveilige situatie bij de afrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage?
  • Is het college het eens met Velsen Lokaal dat dit inwoners frustreert en kan leiden tot het in de toekomst achterwege laten van meldingen?
  • Waarom reageert het college wel onmiddellijk als raadsleden via sociale media kanalen aandacht voor deze problematiek vragen?

Vraag 2

De ontwikkelaar van de Zeewijkpasage heeft voor zijn plannen vergunning aan moeten vragen en verkrijgen. De huidige ontstane situatie moet eerder bekend zijn geweest bij de gemeente.

  • Hoe kan het zijn dat deze situatie niet voorzien is en er niet tijdig maatregelen getroffen zijn om de veiligheid van de gebruikers van het zebrapad en de bezoekers van de Zeewijkpasage te waarborgen?
  • Hoe vaak en wanneer heeft voor de aanvang van en tijdens de werkzaamheden overleg plaats gevonden tussen de betrokken partijen als opdrachtgever, aannemer en gemeente?

Vraag 3

In de huidige situatie worden (tijdelijke) aanpassingen en voorzieningen als verkeersregelaars getroffen.

  • Welke partij draagt de kosten van de verkeersregelaars?

Vraag 4

De aanpassingen aan de weg worden door aannemer BAM in de 2e week van oktober uitgevoerd, nadat in de 1e week van oktober de voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

  • Wanneer is er voor deze aanpassingen opdracht gegeven?
  • Wie gaat de kosten voor de aanpassingen aan de wegindeling, noodzakelijk geworden door aanpassingen van de Zeewijkpasssage, dragen?

Nieuwe vergadering over verkeersstructuur IJmuiden

Gisterenavond hebben we in een raadsessie gesproken over het voorstel van b&w voor een andere verkeersstructuur in IJmuiden. We hadden niet genoeg aan één vergadering om dit door te sturen naar de gemeenteraadsvergadering. Vooral vanwege de onduidelijkheid bij veel fracties over milieu-effecten en over verkeersstromen. Hieronder leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Bram Diepstraten namens Velsen Lokaal.

voorstel verkeersstructuur IJmuiden Lees meer

Vragen over verkeersveiligheid kruisingen in Velsen

In november besteedde het SBS-programma ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’ tot twee keer toe aandacht aan onveilige kruisigen in Velsen. Op de kruising Planetenweg – Pleiadenplantsoen zijn de afgelopen jaren 34 ongevallen gebeurd. De kruising heeft inmiddels al twee levens geëist. In de uitzending van 29 november (vanaf minuut 13) zegt de ANWB dat de kruising onveilig is. Twee weken eerder ging een deel van de uitzending over de ongevalskruising Zwanenbloemplantsoen – Floraronde in Velserbroek. Ook daar heeft recent een dodelijk ongeval met een scooter plaatsgevonden. In de uitzending reageert verantwoordelijk wethouder Vennik dat de gemeente Velsen de kruising ‘best goed ontworpen heeft.’ En: ‘Je blijft afhankelijk van het gedrag van weggebruikers.’ SBS vatte die opmerking op alsof de slachtoffers de ongevallen aan zichzelf hebben te wijten.

kruising-planetenweg-pleiadenplantsoen

‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’, Planetenweg vanaf minuut 14

Lees meer