Nieuwe vergadering over verkeersstructuur IJmuiden

Gisterenavond hebben we in een raadsessie gesproken over het voorstel van b&w voor een andere verkeersstructuur in IJmuiden. We hadden niet genoeg aan één vergadering om dit door te sturen naar de gemeenteraadsvergadering. Vooral vanwege de onduidelijkheid bij veel fracties over milieu-effecten en over verkeersstromen. Hieronder leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Bram Diepstraten namens Velsen Lokaal.

voorstel verkeersstructuur IJmuiden

Dilemma

In Nederland lijkt iedereen verstand te hebben van twee dingen: voetbal en verkeer. Dat geeft gelijk het dilemma aan voor een nieuwe verkeersstructuur in IJmuiden. Hoe beoordeel je dit voorstel en welke afwegingen maak je daarbij? Want verkeer is zo vloeibaar als water en verkeersstromen vallen moeilijk te voorspellen, ondanks allerlei verkeersmodellen die verwachtingen kunnen voorspellen.

Voor Velsen Lokaal zijn leefbaarheid, veiligheid en draagvlak de belangrijkste aspecten bij het beoordelen van het verkeersplan.

Ik vind het moeilijk om op basis van relatief beperkte informatie over dit plan te oordelen. Het is een gemiste kans dat er geen uitgebreide draadvlakmeting is gehouden, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête. In 2014 is wel een burgerpanel enquête over verkeer gehouden, maar niet gericht op de verkeersstructuur in IJmuiden.

Daarom pleiten wij voor een gefaseerde besluitvorming, gefaseerde uitvoering en een tussentijdse evaluatie van de werkelijke verkeersstromen.

Opmerkingen over het verkeersplan IJmuiden

 1. Velsen Lokaal staat voor een samenhangende benadering. Dat is in dit voorstel slechts deels gelukt. We vinden het jammer dat onderwerpen als leefbaarheid en verkeersveiligheid in heel IJmuiden nauwelijks zijn benoemd. Voor ons belangrijke speerpunten. We lezen veel zinnen met de woorden, gering, klein en beperkt als het gaat om toename van verkeer elders, zonder cijfers en analyses van verschillende scenario’s.
 2. Velsen Lokaal is blij met de enorme hoeveelheid reacties van inwoners die geraakt worden door het voorstel. Daar lijkt het draagvlak niet aanwezig. Daarom is het zo jammer dat er geen bredere draagvlakmeting is gehouden.
 3. Doel is niet helder en concreet genoeg: Wat is het doel van de nieuwe verkeersstructuur. In het voorstel lijkt de kleine ring die volledig sluit het ultieme doel. Het echte doel is om minder verkeer over de lange nieuw te krijgen, maar hoeveel? Daarom hadden wij graag een analyse gezien van verschillende scenario’s en hun verwachte effecten op de verkeersstromen.
 4. Keuzemogelijkheden ontbreken. Het college adviseert ons alles te doen zonder alternatieven te bieden.
 5. Velsen Lokaal mist ook innovatieve ideeën. Voor het begeleiden van verkeersstromen moeten toch slimme oplossingen met displays, navigatiesystemen, apps, beloning van goed gedrag mogelijk zijn, die inspelen op een veranderend wagenpark en andere mobiliteitsbehoeften.

Conclusie

Dit voorstel dwingt eigenlijk tot een politiek Salomonsoordeel en eventueel amendementen. Dat willen wij voorkomen.

 1. Voor Velsen Lokaal is de doorsteek bij het van Poptaplantsoen een probleem vanwege de negatieve effecten voor de leefbaarheid in die wijk en stapeling van milieu-effecten op de IJmuiderstraatweg. Die wegen in onze ogen zwaarder dan de onduidelijke positieve effecten van die doorsteek. Het college heeft Velsen Lokaal niet overtuigd van de noodzaak ervan. Ik peil graag de meningen over dit oordeel bij andere fracties zodat we een wijzigingsvoorstel kunnen voorleggen.
 2. Hoewel we de Kennemerlaan, Merwede- en Spaarnestraat als 30-km wegen toejuichen, blijft de vraag of er gehandhaafd wordt. Dit is in veel 30-km gebieden in Velsen een groot probleem. Velsen Lokaal stelt dan ook een harde voorwaarde die ook voor andere nieuwe 30 km-wegen moet gelden: ze moeten ingericht worden conform de eisen van duurzaam veilig, zodat handhaving afgedwongen kan worden.

Afsluitend

Wellicht is het een idee om gefaseerd te werken aan aanpassingen van de verkeersstructuur zonder nu een besluit te nemen over alle maatregelen. Met name de doorsteek bij het van Poptaplantsoen zouden we voor nu buiten beschouwing willen laten. Laten we de maatregelen die op brede steun kunnen rekenen doorvoeren, daarna verkeersstromen analyseren en dan bekijken of er nog extra maatregelen nodig zijn.


Vervolg

Op 18 mei vergaderen we verder over dit onderwerp. Velsen Lokaal blijft openstaan voor suggesties, ideeën en meningen.

1 antwoord
 1. Dirk Weidema
  Dirk Weidema zegt:

  L.S.
  Een doorsteek (30 km) via het Van Poptaplantsoen (30 km) als verbinding tussen Moerbergplantsoen (50 km) naar Julianakade (50 km) bestaat reeds. De Homburgstraat (30 km) Deze verbindt het Van Poptaplantsoen eveneens met de Wijk aan Zeeërweg (30 km) en IJmuiderstraatweg (50 km). Daar zal 75 mtr. extra 30 km weg geen verbetering in aanbrengen doch slechts een onveilige situatie creëren voor spelende kinderen en loslopende honden in het aanpalende losloop- en speelgebied.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *