Archeologie in Velsen

Op donderdag 23 maart is er in een sessie gesproken over de beleidsnota Archeologie in Velsen. De verantwoordelijkheid van de archeologie verschuift van het rijk naar de gemeente, wat betekent dat de gemeente hier een plan voor moet hebben.  Deze beleidsnota is hier de eerste aanzet toe. In Velsen zijn er sporen terug te vinden van een eeuwenlange bewonersgeschiedenis.

In de Beleidskaart Archeologie Velsen (BAV) wordt deze bewonersgeschiedenis op een interessante en goed te volgen manier beschreven. Het is zeker de moeite waard voor mensen die het leuk vinden om wat meer te weten te komen van de geschiedenis van onze eigen omgeving. Zo had ik bijvoorbeeld nooit gedacht dat Velserbroek zo’n uitgebreide geschiedenis heeft, de oudste sporen van menselijke aanwezigheid is van 2800 voordat onze jaartelling begon.

Bouwaanvraag

Op dit moment komt eventuele interessante archeologie vooral ter sprake wanneer er in de gemeente een bouwaanvraag wordt gedaan. Op de beleidskaart is de gemeente ingedeeld in 6 verschillende gebieden met elk een inschatting van de kans op aanwezigheid van oude sporen. Per gebied wordt aangegeven welke maatregelen men moet treffen om in het gebied te zoeken naar sporen, voordat met de bouw begonnen kan worden. Uitgangspunt is dat aanwezige sporen zoveel mogelijk ongestoord moeten blijven.  Dat zou soms kunnen leiden tot een aanpassing van de plannen of verandering van plek. Het is niet de bedoeling om alles op te graven, omdat dat ook schade aan kan brengen aan wat er in de bodem zit. Dit betekent dat degene die een bouwaanvraag doet er goed aan doen om aan het begin van een project al rekening te houden met BAV.

Samenwerken

Velsen Lokaal had voor de sessie al wat vragen aan de betrokken ambtenaren gesteld die uitgebreid beantwoord zijn. Daarnaast hebben we nog wat vragen gesteld aan de wethouder. Met name over de inhoudelijke expertise in de gemeente. Daar leek nog niet helemaal duidelijkheid over te zijn hoe de gemeente gaat zorgen dat er genoeg expertise in huis is en blijft. Hoe dat precies wordt vormgegeven moet nog verder worden uitgewerkt. Om iemand fulltime in Velsen aan te nemen is te veel, dus er zal waarschijnlijk samengewerkt worden met omringende gemeenten. Hierdoor kan kennis en kunde regionaal gedeeld en verspreid worden. Doordat de archeologische verantwoordelijkheid verschuift van rijk naar gemeente komt er geld vrij om dit ook te realiseren. Naast dat hiervan de expertise zal worden betaald zal er ook geld en aandacht worden gegeven aan het onder de aandacht brengen van alle schatten en de geschiedenis van Velsen aan de inwoners van de Velsen.

Net als de andere partijen staat Velsen Lokaal  achter de plannen van het college die in de beleidsnota geschreven staan.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *