Tag Archief van: sessies

Archeologie in Velsen

Op donderdag 23 maart is er in een sessie gesproken over de beleidsnota Archeologie in Velsen. De verantwoordelijkheid van de archeologie verschuift van het rijk naar de gemeente, wat betekent dat de gemeente hier een plan voor moet hebben.  Deze beleidsnota is hier de eerste aanzet toe. In Velsen zijn er sporen terug te vinden van een eeuwenlange bewonersgeschiedenis. Lees meer

Samenvatting sessies 17 maart 2016

Vier sessies op deze donderdagavond. Evaluatie verordening Starterslening,verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project op perceel Rijksweg 116 te Velsen-Zuid en de jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale overheid.
Tot slot een raadsbrede sessie over de positie van Velsen als kandidaat fusiepartner van Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 

Lees meer

Samenvatting sessies 14 januari 2016

Het Raadsplein van 14 januari kende twee sessies. Eentje ging over de verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden, de andere over het draagvlak voor een glasvezelnetwerk in Velsen. Deze laatstgenoemde sessie was een burgerinitiatief van Velserbroeker Frank Schuurman. Frank wordt uitgebreid geïnterviewd in de uitzending. 

Lees meer

Samenvatting sessies 12 november

Een nieuw bestemmingsplan voor Velsen-Noord, het milieubeleidsplan voor 2015-2020 en de tweede bestuursrapportage Velsen aan de raadsleden, dat waren donderdag 12 november de onderwerpen van de drie carrouselsessies in het stadhuis van Velsen.  Lees meer

Samenvatting sessies 17 september

Twee sessies over ruimtelijke ordening, donderdag 17 september tijdens de raadscarrousel van Velsen. De eerste ging over de voorgenomen bouw van 23 appartementen in de Reptonstraat in Velserbroek, de tweede over de startnotitie voor een nieuw bestemmingsplan voor Santpoort-Noord.
Lees meer

Samenvatting sessies 17 juni 2015

Samenvatting van de sessies van 17  juni 2015. Het was een volle avond met de volgende onderwerpen: Kleinschalig Opdrachtgeverschap, voormalig KPN-locatie, Structuurvisie, Bestemmingsplan Spaarnwoude, Kunstencentrum Velsen, Eerste bestuursrapportage 2015 en de jaarstukken 2014 gemeente Velsen.
Lees meer

Samenvatting sessies 28 mei 2015

Samenvatting van de sessies van 28  mei 2015. Deze samenvatting van de live uitgezonden Raadsessie ‘Westtribune Telstar’ bestaat uit een interview met twee raadsleden èn de commercieel directeur van Telstar. Het tweede deel gaat over de overige sessies, te weten huisvestingsverordening, BLVC plan en de raadsplanning.
Lees meer

Samenvatting van sessies 23 april 2015

Samenvatting van de sessies van 23 april 2015. Vijf onderwerpen stonden op de agenda: concept ontwerp Structuurvisie, Verordening 7e wijziging APV 2009 bomenkap, Ontwikkeling omgevingsdienst IJmond, Kimo Nederland en België in relatie tot Velsen en het Calamiteitenprotocol Jeugdzorg.
Lees meer

Samenvatting sessies 1 april 2015

Samenvatting van de sessies van 1 april 2015. De Raadsessies op 1 april bestonden uit drie onderwerpen:
Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meerwaarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombudsman-functie voor cliënten, Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam verbinden’ en Kaderstellende notitie HVC.
Lees meer

Parkeernorm 2015

Donderdag 12 februari werd de parkeernorm besproken in een raadssessie. De parkeernorm stelt hoeveel parkeerplaatsen er gecreëerd moeten worden bij een nieuw te ontwikkelen plan. Lees meer