Parkeernorm 2015

Donderdag 12 februari werd de parkeernorm besproken in een raadssessie. De parkeernorm stelt hoeveel parkeerplaatsen er gecreëerd moeten worden bij een nieuw te ontwikkelen plan.

Dit kan iets kleins zijn als een winkelpand dat wordt omgebouwd naar een aantal appartementen of iets groots zoals een nieuwbouw locatie als het Stadspark of de KPN locatie.

Balans
De norm is een balans tussen wat nodig is en wat betaalbaar is. Meer parkeerplaatsen kost geld en wordt verrekend in de verkoop- of huurprijs. Te weinig parkeerplaatsen en de inwoners of gebruikers kunnen de auto niet kwijt. In deze parkeernorm is ook opgenomen dat bij nieuwbouw ook aandacht is voor fiets-parkeren. Velsen loopt daarin voorop.
Laadpunten voor elektrische auto’s zijn niet opgenomen. Dit wordt op een andere wijze gestimuleerd.

Knelpunten
Tijdens de sessie kwam een aantal knelpunten ter sprake. Eén voorbeeld is dat parkeerplekken op eigen grond en in parkeergarages in nieuwbouwprojecten niet altijd voor 100% worden benut of gebruikt. Het gebruik daarvan is ook lastig af te dwingen. Waar het wel mee af te dwingen is, zijn belendende parkeer maatregelen als vergunning-parkeren. De wethouder gaf zelf aan dat daar in Velsen geen draagvlak voor is. Dit tot opluchting van Velsen Lokaal, want met vergunning parkeren alleen los je het probleem van parkeerdruk niet op.

Maar dat was niet het onderwerp van de avond. De parkeernorm wel en die zit naar mening van Velsen Lokaal goed in elkaar

Breder parkeerprobleem
Met een goede parkeernorm in de hand zijn de parkeerproblemen nog niet opgelost. Dit probleem is wel iets dat Velsen Lokaal de komende tijd pro- actief wil gaan benaderen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit probleem aan te pakken en dit onder de aandacht te brengen van het college.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *