Prestatieafspraken Woningcorporaties

Periodiek worden er  afspraken gemaakt tussen de Gemeente en de Woningcorporaties. Deze worden vastgelegd in prestatieafspraken. Woensdag 1  april werden deze afspraken voorgelegd aan de Gemeente raad in een Sessie. 

Abstract

In deze sessie krijgen de fracties de gelegenheid om politieke vragen te stellen en hun mening daar over te geven. Deze Sessie kan uiteraard ook gebruikt worden om zorgen te uiten. De afspraken die vastgelegd zijn in het document zijn op zich helder. De afspraken hadden wat Velsen Lokaal betreft meer meetbaar gemogen. De doelstellingen zijn wat abstract in de actieplannen welke voortkomen uit de afspraken. Velsen Lokaal is voorstander van duidelijke en meetbare afspraken, zodat dit goed kan worden gemonitord.

Opbouw van een wijk

socialewoningDe leefbaarheid in de wijken is en belangrijk punt in de afspraken. Gemeenten en Coöperaties zijn het met elkaar eens dat dit belangrijk is. Afwisseling van verschillende groepen mensen is een belangrijke onderdeel om een prettige wijk opbouw te krijgen. De regelgeving die EU ons meegeeft steekt echter een spaak in het wiel van de afwisselende wijk opbouw. De sociale huurwoningen zijn voor de personen of de gezinnen met een beneden modaal inkomen. Bij een wijk met veel sociale huurwoningen is het daardoor lastig afwisseling te vinden in inkomens. Deze regelgeving staat dit in bestaande wijken zelfs in de weg. De wethouder gaf aan dit tegen te willen gaan door bij nieuwbouwplannen variatie in sociale huur-, vrije sector huur- en koopwoningen aan te brengen.
Velsen Lokaal is bang dat in wijken waar de komende jaren weinig nieuwbouw gepland is dit een probleem kan opleveren. Velsen Lokaal zal dan ook pro actief andere partijen zoeken die daar ook zo over denken en proberen het beleid daarop in de juiste richting te sturen.

Parkeren

Parkeren is ook zo een probleem dat niet met een gouden maatregel op te lossen is. Vergunning parkeren, parkeren buiten de wijken of het op zijn beloop laten zijn allen alleen staand geen oplossing. Er zal daar een mix van verschillenden maatregelen voor moeten komen. De Woning Coöperaties hoeven dit niet op te lossen maar hebben wel met deze problemen te maken. Bij de herstructurering van de Orionflat werd dit duidelijk.

Velsen lokaal wil deze problemen actief tegemoet treden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een werkbare oplossing met draagkracht. Integraal beleid is hierbij de sleutel tot optimale effectiviteit.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *