Nieuwbouw Orionflat IJmuiden

In juli 2012 is het bestemmingsplan Zeewijk met een aanpassing vastgesteld. De gemeenteraad wilde toen met een toevoeging dat 50% van de benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van de nieuwbouw bij de Orionflat ondergronds, dus in een parkeergarage, gerealiseerd zouden worden. Doel hiervan was dat de kwaliteit van de openbare ruimte beter zou worden en er minder ruimtebeslag zou zijn. Volgens het Woningbedrijf Velsen is deze eis echter financieel niet haalbaar. Het college van B&W heeft onlangs een ontwerpschets ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd.

orionflat schema

Situatieschets nieuwbouwplan Orionflat

Twee jaar later wil Woningbedrijf Velsen een start gaan maken met het vervangen van de Orionflat. Dat werd hoog tijd, de leefbaarheid van deze flat staat al een aantal jaren onder druk. Doordat het plan deze flat te slopen er al langer ligt, is er begrijpelijkerwijze weinig aan onderhoud gedaan. Nu de nieuwbouwplannen doorgerekend zijn blijkt het financieel niet haalbaar om 62 van de 164 parkeerplaatsen in een parkeerkelder te realiseren. Dit is heel spijtig, want het zou mooi zijn als de helft van de auto’s onder de nieuwe flats in plaats van naast de flats zouden staan. Die ruimte kan niet meer gebruikt worden voor ander functies.

Om de plannen zonder parkeergarage uit te voeren dient het 2 jaar geleden vastgestelde bestemmingsplan aangepast te worden. De toevoeging van de verplichting om 50% van de parkeerplaatsen ondergronds te realiseren moet weer verwijderd worden. Donderdag 12 maart werd hierover een zogenaamde sessie gehouden. De gemeenteraad werd gevraagd hoe zij tegen een aanpassing van het bestemmingsplan staan. Dit om de laatste fase van Masterplan Zeewijk niet te vertragen. Na kritische vragen van verschillende partijen waaronder Velsen Lokaal, of het echt wel zo onhaalbaar was om 50% ondergrondse parkeer plekken te realiseren, of hoe zeker het was of het geboden alternatief ook daadwerkelijk uitgevoerd zou worden, bleek iedereen na uitleg (o.a. van de het woningbedrijf) dat realisatie op die voorwaarden financieel niet haalbaar was, overtuigd dat het wijzigen van het bestemmingsplan onvermijdbaar is.
Velsen lokaal juicht uiteraard ook een vlotte uitvoering van de laatste fase van het Masterplan Zeewijk toe.

orionflat overzicht

Impressie van de nieuwbouw Orionflat

Is het amendement (aanpassing van) op het bestemmingsplan dan helemaal voor niets geweest? Nee, zonder dit amendement was het parkeren waarschijnlijk niet op de wijze waarop het nu is geschetst, opgelost. Het amendement heeft geresulteerd in deze voor de bewoners en omgeving fraaie oplossing.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *