Tag Archief van: orionflat

Nieuwbouw Orionflat IJmuiden

In juli 2012 is het bestemmingsplan Zeewijk met een aanpassing vastgesteld. De gemeenteraad wilde toen met een toevoeging dat 50% van de benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van de nieuwbouw bij de Orionflat ondergronds, dus in een parkeergarage, gerealiseerd zouden worden. Doel hiervan was dat de kwaliteit van de openbare ruimte beter zou worden en er minder ruimtebeslag zou zijn. Volgens het Woningbedrijf Velsen is deze eis echter financieel niet haalbaar. Het college van B&W heeft onlangs een ontwerpschets ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Lees meer

Samenvatting sessie 12 maart 2015

Samenvatting van de sessie van 12 maart 2015 waarin er slechts één onderwerp op de agenda stond: de herstructurering Orionflat. Lees meer