Raadsvragen n.a.v. collegebericht over aankoop westtribune Telstar

Onlangs verscheen er een collegebericht over de eventuele aankoop van de Westtribune van het Telstar stadion. Uiteindelijk zal de Raad daarover een besluit nemen, maar vooralsnog wil de fractie van Velsen Lokaal duidelijkheid krijgen over een aantal zaken.

Erfpacht
WestTribuneTelstarZo wil de fractie weten hoe het staat met een niet getekende erfpachtovereenkomst, die ontbonden zou moeten worden. Velsen Lokaal is benieuwd naar de juridische status van deze niet gesloten overeenkomst.
In het geval dat de erfpachtovereenkomst er niet is, wat houdt dan het einde recht van erfpacht in? Is de Westtribune dan feitelijk al eigendom van de gemeente door natrekking? Als dat zo is, dan lijkt ons dat heel raar om alsnog te moeten betalen voor iets dat al in eigendom is van de gemeente.

KNVB
Verder schijnt de gemeente randvoorwaarden te hebben gesteld ter voorbereiding van een eventuele overeenstemming. Velsen Lokaal wil deze informatie op voorhand hebben, omdat zelfs al gesproken wordt over een verwervingsbedrag.
En als laatste wil Velsen Lokaal weten waar het besluit van de KNVB aan ten grondslag ligt om Telstar in te delen in categorie 1 en of tijdsdruk bepalend is voor het nemen van een raadsbesluit voor het komende zomerreces.

Raadsvragen
Om optimaal geïnformeerd te raken heeft de fractie van Velsen Lokaal via het instrument ‘raadsvragen’ hierover vragen gesteld aan het college. Daarnaast is er een gesprek aangevraagd met de betrokken wethouder.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *