Bestuurskrabbel: Aandacht blijft

Het stof is neergedaald. En alles gaat gewoon weer verder. Graag wil ik toch twee zaken in het gezichtsveld houden.

DE ZORG
ThuiszorgHet eerste is de zorg in z’n algemeenheid en de jeugdzorg in het bijzonder.

De laatste tijd is over deze onderwerpen veelvuldig overleg geweest. We zijn na de decentralisaties ruim twee maanden onderweg en de zachte landing lijkt gestalte gekregen te hebben. De verantwoordelijke bestuurders maken heel nadrukkelijk melding van het feit dat er van drastische afwijkende situaties geen sprake is in de gemeente.

Hulde derhalve, maar we moeten wel steeds meer aandacht aan de ontwikkelingen blijven besteden.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er na de zachte landing ook weer een voortvarende vlucht geboekt kan worden voor de mensen waarvoor dart noodzakelijk gaat worden.

Blijf aandacht schenken aan de mensen om u heen. Er mogen geen mensen onder de radar verdwijnen en in een situatie terecht komen waar zij niet om gevraagd hebben.
Heel veel mensen zijn in beeld en als er zaken gesignaleerd worden waarvoor hulp op wat voor manier ook noodzakelijk lijkt, trek aan de bel!

Jeugdzorg
Extra aandacht dient geschonken te worden aan de jeugdzorg. Bij de jeugdzorg doet zich een heel raar fenomeen voor, namelijk het gegeven dat jongeren ouder worden en dan volwassen zouden moeten zijn.Jeugdzorg
Voor een jongere staat tot de leeftijd van 18 jaar de hulpverlening op alle manieren klaar, maar bij het passeren van deze leeftijd is de hulpverlening genoodzaakt af te haken omdat er geen sprake meer is van jeugdzorg.

Het zal je maar gebeuren, zit het allemaal reuze tegen tijdens je jeugd en is professionele hulp nodig om je weer op het pad van een fraaie toekomst te brengen, vertelt je paspoort dat je oud genoeg bent om geen hulp meer nodig te hebben. Hier kan het dus zomaar gebeuren dat er wel iemand onder het radar verdwijnt en alleen de gevechten met de grote boze wereld aan moet gaan.

We moeten dus echt allemaal aandacht blijven schenken aan de zorg. De burgers, de wijkplatforms, de bestuurders en de professionele dienstverleners, allen zullen zij met elkaar moeten blijven overleggen. Informatie uit blijven wisselen is ook noodzakelijk.
Maak melding van situaties waarover u zich zorgen maakt, of maak een succesverhaal wereldkundig.
Alleen op die manier kan een ieder blijven doen waar hij of zij goed in is of moet worden.

We blijven ons met z’n allen zorgen maken om de zorg voor iedereen.

PIETER VERMEULEN MUSEUM

Natuureducatie

Natuureducatie

Het tweede dossier wat ik graag onder de aandacht wil blijven houden is dat van het KIIC. De gemeente Velsen heeft haar verantwoordelijkheid en beslissingen genomen, maar nu zijn wel de direct betrokkenen aan zet.
Om over een aantal jaren ook daadwerkelijk een plek gerealiseerd te hebben waar mensen zich kunnen vermaken, zullen de krachten toch echt gebundeld moeten worden.

Eerder deed ik reeds een oproep om initiatieven te ontwikkelen om tot een gedegen plan van aanpak te komen.
Er zullen veel ideeën en plannen noodzakelijk zijn om te komen tot een plek waar jong en oud zich wil en kan vermaken.

De creativiteit, vindingrijkheid en betrokkenheid van zoveel mogelijk individuen dient bij elkaar gebracht te worden.
Hiertoe zal een stichting in het leven geroepen moeten worden.
Deze club zal alle krachten moeten bundelen om tot een schitterend NEMO aan Zee te komen, een plek waar elke Velsenaar trots op is en waar de bezoeker zijn ogen uitkijkt.

Gaat aan de gang en maak er iets moois van!stemmen

Tot slot wil ik u graag nog meegeven om aanstaande woensdag te gaan stemmen.
En als u dat dan doet, stem met het lokale hart!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *