Niemand mag na 1 januari 2015 in Velsen buiten de boot vallen!

Vanaf 1 januari wordt de gemeente Velsen, net als alle andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken zat al bij de gemeente, maar vanaf 1 januari worden alle taken van de Rijksoverheid overgenomen. Vanuit de Rijksoverheid worden aan de gemeenten echter minder middelen (geld) beschikbaar gesteld om deze taken uit te voeren.

Vanaf 2015
ThuiszorgDoordat de gemeenten minder geld krijgen, moeten de taken op een andere manier worden uitgevoerd. De gemeenten moeten dus meer gaan doen voor minder geld. Dit mag niet ten kosten gaan van de zwakkeren en zorgbehoevenden in onze samenleving. Uitgangspunt voor Velsen Lokaal is dat niemand buiten de boot mag vallen en dat iedereen vanaf 2015 de zorg krijgt die ze nu ook al heeft. De jaren 2015 en 2016 zijn overgangsjaren waarbij sprake is van een zachte landing. Iedereen die vóór 2015 al zorg had, blijft die zorg ook in 2015 en 2016 krijgen. Nieuwe gevallen worden opnieuw beoordeeld. Na 2016 worden de taken anders georganiseerd omdat er minder budget beschikbaar is.

Samenwerking
De gemeente Velsen is met de omliggende gemeenten hard aan het werk gegaan om deze taken voor 1 januari op orde te hebben, zodat op 1 januari een goede start gemaakt kan worden. De besluitvorming rond deze decentralisaties is afgerond en het college heeft aangegeven dat zij klaar zijn om deze taken naar behoren uit te voeren. Velsen Lokaal hoopt natuurlijk met het college dat we een goede start kunnen maken, zodat mensen zorg van voldoende kwaliteit krijgen en behouden.

Wij hebben aangegeven dat we het proces nauwlettend in de gaten zullen houden. Het is een nieuwe manier van werken waarbij veel verschillende instanties een rol in spelen. Net als in een nieuw voetbalteam moeten de verschillende spelers op elkaar ingespeeld raken. Tijdens het inspelen op elkaar is het belangrijk dat iedereen zijn/haar taken goed kent en uitvoert. De sociale wijkteams zullen een cruciale rol spelen bij de uitvoering van de verschillende taken.

Uw ervaring telt!
Juist omdat de verschillende leden van de sociale wijkteams en andere ketenpartners nog niet optimaal op elkaar ingespeeld zijn en ook nog moeten wennen aan de nieuwe situatie, is het mogelijk dat niet alles even vlekkeloos verloopt. Wij willen graag van u weten wat uw ervaringen na 1 januari zijn. Neemt u met ons contact op om uw ervaringen te delen en als u van mening bent dat u niet de zorg krijgt die u gewend was.

Binnen Velsen Lokaal ben ik het eerste aanspreekpunt rond de 3 decentralisaties. U kunt mij altijd bellen (0650404140) of mailen als er zaken zijn die wat u betreft aandacht behoeven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *