Tag Archief van: decentralisaties

“Iedereen doet mee”, beleidsnota binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Dat was het onderwerp voor een raadssessie op donderdag 8 februari jl.
De beleidsnota werd warm onthaald door alle partijen.  Ook door Velsen Lokaal, want wij willen dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving. Lees meer

Velsen Lokaal start meldpunt sociale zaken en zorg

Het huidige kabinet heeft veel zorgtaken op 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten, die gepaard gaan met bezuinigingen. Dit noemen we ook wel de 3 decentralisaties. Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even blij is met de veranderingen en dat de veranderingen tot onzekerheid en problemen hebben geleid. Velsen Lokaal komt graag in contact met mensen die problemen hebben als gevolg van de veranderingen in de zorg. Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook mantelzorgers, ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen of zorgpersoneel. Daarom heeft Velsen Lokaal een digitaal meldpunt geopend voor deze groep mensen. Uiteraard zijn complimenten ook welkom!

  • Decentralisatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg, Participatiewet naar gemeenten.
  • Veel veranderingen per 1 januari 2015.
  • Ervaart u belemmeringen, problemen of heeft u iets anders te melden?
  • Ga naar ons meldpunt en geef u melding aan ons door.
  • Voor zorgontvangers, ouders, familie, mantelzorgers, mensen met bijstandsuitkering, werknemers in de zorg, etc.

Lees meer

Bestuurskrabbel: De Zorgwereld staat in de brand, maar niet in de regio IJmond.

Op dit moment kan men geen krant open slaan/beeld open klappen of televisie aanzetten of het gaat wel over de zorgen die er zijn over alles wat met zorg te maken heeft. Wat maken we er met z’n allen een bende van. De ene na de andere wetenschapper of organisatie luidt de noodklok en debatten worden uitgesteld. Lees meer

Niemand mag na 1 januari 2015 in Velsen buiten de boot vallen!

Vanaf 1 januari wordt de gemeente Velsen, net als alle andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken zat al bij de gemeente, maar vanaf 1 januari worden alle taken van de Rijksoverheid overgenomen. Vanuit de Rijksoverheid worden aan de gemeenten echter minder middelen (geld) beschikbaar gesteld om deze taken uit te voeren. Lees meer

Is Velsen op 1 januari 2015 klaar voor de decentralisaties?

Vanaf 1 januari 2015 moet Velsen net als alle andere gemeenten in Nederland zorg en ondersteuning van voldoende kwaliteit beschikbaar hebben. In 2013 hebben het Rijk en de gemeenten stappen gezet om zich voor te bereiden op het decentraliseren van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Lees meer