“Iedereen doet mee”, beleidsnota binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Dat was het onderwerp voor een raadssessie op donderdag 8 februari jl.
De beleidsnota werd warm onthaald door alle partijen.  Ook door Velsen Lokaal, want wij willen dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving.

Velsen kent een actieve WMO-raad. Deze adviesraad was positief over het nieuwe beleidsplan, maar had nogal wat scherpe kanttekeningen gemaakt. Daarover wilde Velsen Lokaal eerst helderheid hebben, want deze signalen waren ons ook bekend door regelmatige contacten met onze inwoners op straat en via ons meldpunt.

Twee grote zorgpunten bracht Velsen Lokaal tijdens deze sessie naar voren over de uitvoering van dit beleid:

  • Hoe komt de communicatie met de juiste informatie bij de mensen
  • De signalen dat veel hulpverlenende organisaties elkaar nog steeds niet hebben gevonden.

De wethouder gaf aan, dat beide zaken de volle aandacht krijgen en dat in toenemende mate de organisaties elkaar weten te vinden. Velsen Lokaal blijft dit scherp in de gaten houden!

Uitvoeringsnota

De beleidsnota wordt na vaststelling in de raad vertaald in een uitvoeringsnota.
Nu zijn voor de uitvoering tal van onderwerpen te bedenken, die aangepakt zouden moeten worden. Velsen Lokaal pleitte om niet een heleboel onderwerpen tegelijk te gaan uitvoeren, maar voorrang te geven aan  de twee zorgpunten: de jeugdzorg en de overgang van 18- naar 18+jongeren. Verder is de bereikbaarheid van de sociale wijkteams belangrijk om deze te verbeteren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *