Onderzoek Dementie en Mantelzorg

Rekenkamer rapport Dementie en mantelzorgers
Jaarlijks doet de Rekenkamer onderzoek naar de uitvoering van gemeentelijk beleid. De Rekenkamer bestaat uit afgevaardigden uit alle fractie.
In 2022 onderzocht de Rekenkamer hoe het gesteld is de gemeentelijke zorg voor mensen met dementie en de mantelzorgers. De uitkomsten zijn onlangs met de Raad besproken.  

Lees meer

“Iedereen doet mee”, beleidsnota binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Dat was het onderwerp voor een raadssessie op donderdag 8 februari jl.
De beleidsnota werd warm onthaald door alle partijen.  Ook door Velsen Lokaal, want wij willen dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving. Lees meer

Opgroeien in de IJmond – beleidsplan Jeugd 2018 – 2021

De raad neemt op 5 oktober a.s. het besluit om het beleidsplan Jeugd 2018 – 2021 vast te stellen en uit te voeren. Tijdens de sessie vroeg Velsen Lokaal waarom het uitvoeringsplan er niet bij zit, zijnde een belangrijk onderdeel van een beleidsplan. De wethouder zegde toe dat we deze in november a.s. zullen ontvangen.

Beleidsnota Jeugd IJmond

Speerpunten – alleen vinden wij het storend dat het woord jeugdigen is gebruikt in plaats van kinderen.

Lees meer