Beleidsplan Jeugd 2023-2027 in de IJmond

Startnotitie Beleidsplan Jeugd 2023-2027
Beverwijk, Heemskerk en Velsen maken samen een nieuw beleidsplan Jeugd 2023-2027. Het huidige beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond’ loopt dit jaar af. De startnotitie schetst op hoofdlijnen het jeugdveld met vraagstukken voor de komende periode. Ook de ambities en inhoudelijke keuzes zijn uitgewerkt. 

Met de andere twee gemeenten is de koers van het nieuwe beleidsplan besproken. Suggesties zijn meegegeven voor de verdere uitwerking van het nieuwe beleidsplan. Uiteindelijk zal het definitieve plan worden voorgelegd aan alle raden.

Lees meer

Peuteropvang in Velsen – wat gaat er veranderen?

De gemeenteraad is geïnformeerd over de Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Het doel daarvan is om de regels, financiën en  kwaliteitseisen gelijk te trekken van deze voorschool voor onze kleintjes van 0 tot 4 jaar Lees meer

Opgroeien in de IJmond – beleidsplan Jeugd 2018 – 2021

De raad neemt op 5 oktober a.s. het besluit om het beleidsplan Jeugd 2018 – 2021 vast te stellen en uit te voeren. Tijdens de sessie vroeg Velsen Lokaal waarom het uitvoeringsplan er niet bij zit, zijnde een belangrijk onderdeel van een beleidsplan. De wethouder zegde toe dat we deze in november a.s. zullen ontvangen.

Beleidsnota Jeugd IJmond

Speerpunten – alleen vinden wij het storend dat het woord jeugdigen is gebruikt in plaats van kinderen.

Lees meer