Beleidsplan Jeugd 2023-2027 in de IJmond

Startnotitie Beleidsplan Jeugd 2023-2027
Beverwijk, Heemskerk en Velsen maken samen een nieuw beleidsplan Jeugd 2023-2027. Het huidige beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond’ loopt dit jaar af. De startnotitie schetst op hoofdlijnen het jeugdveld met vraagstukken voor de komende periode. Ook de ambities en inhoudelijke keuzes zijn uitgewerkt. 

Met de andere twee gemeenten is de koers van het nieuwe beleidsplan besproken. Suggesties zijn meegegeven voor de verdere uitwerking van het nieuwe beleidsplan. Uiteindelijk zal het definitieve plan worden voorgelegd aan alle raden.

Speerpunten
Speerpunten in de afgelopen jaren waren onder andere: de aansluiting van jeugdhulp en onderwijs, jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, soepele overgang van 18- naar 18+ en passende zorg op de juiste plek. Op veel onderdelen gaat het goed en is het continueren van de inzet belangrijk. Er zijn ook een aantal (nieuwe) uitdagingen zoals:
• Armoede
• Welbevinden en mentale gezondheid van jeugdigen
• Complexe scheidingen
• Nieuwkomers
• Druk op het jeugdstelsel

Om ook de (nieuwe) uitdagingen aan te pakken naast het effectief voortzetten van de bestaande inzet, ligt de focus in het beleidsplan jeugd op drie onderdelen:
1. Regie voeren, verbinden en versterken;
2. Versterken van de sociale basis;
3. Structurele participatie van jeugdigen en ouders bij het maken en uitvoeren van beleid.

Wat vindt Velsen Lokaal?
Velsen Lokaal raadslid Jesslin Padmos stelde een aantal kritische vragen over het fenomeen normalisering. Onduidelijk was op welke wijze dit toegepast gaat worden en welke lading het begrip dekt. Dit moet nader toegelicht worden in het beleidsplan. Velsen Lokaal vindt het positief dat er in het beleidsplan aandacht is voor de nieuwe uitdagingen van deze tijd.

Hoe nu verder?
In juni wordt het concept beleidsplan Jeugd in een raadssessie beoordeeld.
In september wordt het nieuwe beleidsplan vastgesteld in de drie gemeenteraden.

1 antwoord
  1. Johan Zwakman
    Johan Zwakman zegt:

    Helaas lees ik niets over drugsproblemen onder jongeren. Vorig jaar zijn we als wijkplatforms onder leiding van Garage 2020 betrokken geweest bij het project Clavis. Er zijn 4 ontwerpsessies geweest en op 11 juni zijn de ideeën op het Dudokplein gepresenteerd aan het publiek. De burgemeester heeft toen aan 2 jonge meiden een prijs uitgekeerd. Ik hoop niet dat dit weer zo’n project is dat in schoonheid gestorven is. Ik heb al vaker initiatieven van jongeren zien doodbloeden.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *