Peuteropvang in Velsen – wat gaat er veranderen?

De gemeenteraad is geïnformeerd over de Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Het doel daarvan is om de regels, financiën en  kwaliteitseisen gelijk te trekken van deze voorschool voor onze kleintjes van 0 tot 4 jaar

Belangrijkste veranderingen peuteropvang

  • De peuterspeelzaal heet vanaf 2018 peuteropvang en blijft toegankelijk voor de peutertjes van 2,5 tot 4 jarigen. Belangrijk gegeven is dat ouders ook hiervoor kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Daarmee is de toeslagregeling gelijk getrokken met kinderopvang. Beide toeslagen worden dan via de jaarlijkse belastingopgave geregeld.
  • De gemeente is vanaf 2018 dan alleen verantwoordelijk voor het bekostigen van peuteropvang voor ouders, die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag en voor de voor- en vroegschoolse educatie, de zogenaamde VVE-gelden.
  • Velsen kent voor de peuteropvang slechts één aanbieder, zijnde Stichting Welzijn Velsen. De kinderopvang kent verscheidene aanbieders. De gevolgen voor de ouders en gemeente zijn onderzocht. Dit laat het beeld zien dat twee verdieners meer zullen gaan bijdragen en voor ouders met een laag inkomen daalt de bijdrage.

Zorgen over Stichting Welzijn

Velsen Lokaal heeft zorg uitgesproken over de enige aanbieder van de peuteropvang, zijnde Stichting Welzijn Velsen. Deze stichting verkeert al een aantal jaren in zwaar weer. Afgelopen jaar heeft de gemeente een extra subsidie moeten geven om de stichting niet om te laten vallen. Tot op heden is de raad niet op de hoogte van hoe het nu met deze stichting, met name financieel gezien, staat.

De wethouder benadrukte dat ze het volste vertrouwen heeft in de stichting en dat hun taken ten aanzien van de peuteropvang goed is geborgd. Verder ziet het college 2018 als een overgangsjaar met behoud van het huidige aanbod peuteropvang.

Lees hier in detail wat er in Velsen gaat veranderen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *