Is Velsen op 1 januari 2015 klaar voor de decentralisaties?

Vanaf 1 januari 2015 moet Velsen net als alle andere gemeenten in Nederland zorg en ondersteuning van voldoende kwaliteit beschikbaar hebben. In 2013 hebben het Rijk en de gemeenten stappen gezet om zich voor te bereiden op het decentraliseren van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

Deze decentralisaties zijn ingrijpende en complexe processen. Het gaat hierbij vooral om de sociaal zwakkeren in onze samenleving die een beroep doen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het is van groot belang dat deze mensen ook op 1 januari zorg en ondersteuning van voldoende kwaliteit (kunnen blijven) krijgen.

sociaal-domeinOp 11 september is een sessie (link naar verslag en onderliggende stukken) gehouden waarbij een tweetal notities zijn besproken. Het zijn de notities over toegang Sociaal Domein en notitie sociaal wijkteams. Tijdens de sessie zijn door Velsen Lokaal de nodige vragen gesteld met betrekking tot deze notities. In de notities is beschreven hoe de gemeente invulling gaat geven aan de decentralisaties op 1 januari. Hoewel de notities qua richting en inhoud er goed uit zien is het de vraag of de invulling in de praktijk kan garanderen dat iedereen zorg en ondersteuning van voldoende kwaliteit krijgt.

sociaal-wijkteamTijdens de sessie is door wethouder Baerveldt (D66) aangegeven dat de decentralisaties op 1 januari operationeel zullen zijn. Velsen Lokaal zal erop toezien dat niemand verstoken zal worden van de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Verder zijn er vragen gesteld over de sociaal wijkteams. Hiervan draaien er twee in Velsen proef. De sociaal wijkteams zullen op straat actief zijn, zij zijn de oren en ogen van wijken waarin ze actief zijn. Het is de eerste contactmoment met de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het goed functioneren van de sociaal wijkteams is van essentieel belang. Om die reden dienen de sociaal wijkteams voldoende financiële middelen en bagage te hebben om hun taak goed te kunnen uitvoeren.

Velsen Lokaal is voorstander van om meer middelen beschikbaar te stellen voor de sociaal wijkteams wanneer dit nodig is. Door de WMO raad zijn ook de nodige vragen gesteld. Velsen Lokaal onderschrijft deze vragen en vraagt het College om ervoor te zorgen dat de knelpunten worden opgelost zodat Velsen op 1 januari met een gerust hart de decentralisaties kan aanvangen. Er zijn tot 1 januari nog de nodige stappen te zetten, het College is voortvarend te werk gegaan, maar dit neemt niet weg dat we er nog niet gerust zijn dat de gemeente op 1 januari helemaal klaar is voor de decentralisaties. Velsen Lokaal zal dit complexe proces nauwlettend in de gaten houden, met name de implementatie heeft onze aandacht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *