Hoe werd het Witte Theater gered?

In 2011 heeft de Gemeenteraad een duidelijke opdracht meegegeven aan het College van B&W: De subsidie aan het Witte Theater stopzetten en de functies (laagdrempelig podium & kunsteducatie) van het Witte Theater behouden. Het Witte Theater in IJmuiden is een unieke locatie, waar decennia lang in grote verscheidenheid allerlei kunst heeft plaats gevonden en wat een laagdrempelig podium biedt voor de amateur toneel- & overige kunstverenigingen van Velsen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle ontwikkelingen rondom het stopzetten van de subsidie aan de Stichting Witte Theater de gemoederen in de samenleving flink heeft bezig gehouden. Al bijna 2(!) jaar is de gemeente bezig om de exploitatie van het Witte Theater over te dragen aan een cultureel ondernemer, om zo ondanks de doorgevoerde bezuinigingen het Witte Theater ‚Äėopen‚Äô te houden.

‚ÄĘ Begin juli 2014 kwam het bericht van wethouder te Beest dat het Witte Theater was gered

witte theaterWat Velsen Lokaal betreft is het proces in aanloop naar deze ‚Äėredding‚Äô bepaald niet vlekkeloos verlopen. Sinds het bericht van wethouder te Beest (CDA) heeft Velsen Lokaal het achterliggende dossier (email-wisselingen, gespreksverslagen, jaarrekeningen en overige relevante informatie) opgevraagd, een gesprek met wethouder te Beest en enkele ambtenaren gevoerd, een gesprek met een lokale cultureel¬†ondernemer gevoerd en technische vragen¬†(PDF download) gesteld. De beantwoording van deze technische vragen leidde bij ons echter alleen tot meer vragen. Daarnaast maken we ons zorgen om de invulling van de opdracht uit 2011. Zowel het behoud van de functies van het Witte Theater, als het stopzetten van de subsidies zijn naar onze mening in de huidige constructie niet goed ingevuld. Dat was voor Velsen Lokaal aanleiding om hier een sessie over aan te vragen.

Geen vertrouwen

De sessie zelf verliep helaas weinig hoopgevend. De belangrijkste punten die door Velsen Lokaal werden aangevoerd waren:

  • De manier waarop met 2 maten gemeten is in de laatsten maanden, waarbij enerzijds een lokale culturele ondernemer werd¬†tegengewerkt en deze¬†keer op keer het¬†businessplan moest aanpassen, zaken op orde moest krijgen terwijl¬†een van buitenaf komend¬†cultureel ondernemer werd toegestaan om tot het bestuur van stichting Witte Theater toe te treden om zo gebruik te kunnen maken van een huurcontract uit 1992(!). De eerste ondernemer¬†is bijna anderhalf jaar bezig geweest om zijn zaken rond te krijgen en met de tweede¬†was binnen 3 weken een overeenkomst bereikt, zonder garanties of businessplan. Velsen Lokaal vindt dat het gemeentebestuur duidelijk en transparant moet zijn en dat wethouder te Beest in dit geval daar niet aan heeft voldaan.
  • In de nu gekozen constructie (stichting Witte Theater blijft de begane grond van het pand van de gemeente huren tegen een lage huur o.b.v. het contract uit 1992) is sprake van de verkapte huursubsidie. De gemeenteraad heeft een huurprijzennota vastgesteld, waarin staat dat verkapte subsidie moet worden tegengegaan en dat er ook door maatschappelijke organisaties marktconforme huur moet worden betaald. Wethouder te Beest heeft ook meermaals tijdens de sessie toegegeven dat er nu verkapte subsidie naar de stichting Witte Theater gaat (huidige huur: ‚ā¨12.000 per jaar; marktconforme huur: ‚ā¨72.000 per jaar. Dat betekent dat de gemeente indirect ‚ā¨ 60.000 per jaar¬†aan subsidie bijdraagt). Daar komt nog bij dat er sprake is van achterstallig onderhoud en ook dat komt (extra) voor rekening van de gemeente. Velsen Lokaal vindt dat een wethouder een opdracht van de Gemeenteraad niet zomaar naast zich neer mag leggen en op eigen houtje daar een alternatieve invulling aan mag geven. Geen subsidie betekent dus ook g√©√©n verkapte subsidie!

Witte TheaterVelsen Lokaal stelde enkele vragen bedoeld om onduidelijkheid n.a.v. de beantwoording van de technische vragen weg te nemen. Helaas ging wethouder te Beest daar niet op in. Ook veel andere fracties stelden kritische vragen. Zij gaven op voorhand aan blij te zijn met de sessie, om zo meer duidelijkheid te krijgen, maar lieten gaandeweg ook blijken dat de antwoorden en opmerkingen van wethouder te Beest eerder een tegenovergesteld effect hadden. De antwoorden waren omslachtig, onduidelijk en soms zelfs tegenstrijdig.

Na ruim anderhalf uur vergaderen concludeerden nagenoeg alle fracties dat er nog een sfeer van onduidelijkheid en misleiding in de raadzaal achterbleef. De fractie van de VVD vroeg als handreiking of de wethouder een memo wilde maken om duidelijkheid te verschaffen. Velsen Lokaal verwacht echter dat dit al een gepasseerd station is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *