Tag Archief van: witte theater

Cultuurvisie Velsen

Op donderdag 12 september werd de oordeelsvormende sessie de ‘Cultuurvisie Velsen; Beleef cultuur in Velsen!’ behandeld.

Lees meer

Weekendoverpeinzing: ‘De column van V. Elsenaar’

Misschien wacht u wel op een reactie van Velsen Lokaal op de column van V. Elsenaar in het Velsense weekblad ‘Huis aan Huis’. Natuurlijk doen wij dat als open partij met u als burger/kiezer in het vizier. Lees meer

Samenvatting eerste reeks sessie vergadering na zomerreces

Afgelopen donderdag vond de eerste reeks van vier sessie vergaderingen plaats na het reces van de afgelopen zomer. Zondermeer de meeste aandacht voor het onderwerp ‘Witte Theater’ aangevraagd door Velsen Lokaal. Wethouder te Beest (CDA) moest verantwoording afleggen voor zijn handelswijze rondom dit dossier.

Lees meer

Hoe werd het Witte Theater gered?

In 2011 heeft de Gemeenteraad een duidelijke opdracht meegegeven aan het College van B&W: De subsidie aan het Witte Theater stopzetten en de functies (laagdrempelig podium & kunsteducatie) van het Witte Theater behouden. Het Witte Theater in IJmuiden is een unieke locatie, waar decennia lang in grote verscheidenheid allerlei kunst heeft plaats gevonden en wat een laagdrempelig podium biedt voor de amateur toneel- & overige kunstverenigingen van Velsen. Lees meer

Toekomst Witte Theater

Onlangs heeft Velsen Lokaal kennis genomen van het collegebericht over de toekomst van het Witte Theater. Enerzijds is Velsen Lokaal opgelucht dat de functie van het podium niet verloren gaat, maar anderzijds maakt Velsen Lokaal zich zorgen over de wijze waarop de gemeente toch weer opdraait voor de enorme kosten van het onderhoud van het gebouw.

witte theaterDaarnaast ziet de fractie de subsidiekraan openstaan naar de Stichting Witte Theater. En dat was nu juist een pijnlijk besluit van de raad om -na jarenlang vragen naar een gezonde exploitatie- definitief te stoppen met de subsidie aan deze stichting.

tebeestDe fractie heeft naar aanleiding van het collegebericht gesproken met diverse belanghebbenden, alsmede met de wethouder voor cultuur. Vervolgens heeft de fractie het dossier Witte Theater bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zijn schriftelijke vragen gesteld. In afwachting van de antwoorden zal de fractie besluiten om dit onderwerp te agenderen voor een openbare sessie, waarbij duidelijkheid over de toekomst van het Witte Theater geschetst moet worden.