Toekomst Witte Theater

Onlangs heeft Velsen Lokaal kennis genomen van het collegebericht over de toekomst van het Witte Theater. Enerzijds is Velsen Lokaal opgelucht dat de functie van het podium niet verloren gaat, maar anderzijds maakt Velsen Lokaal zich zorgen over de wijze waarop de gemeente toch weer opdraait voor de enorme kosten van het onderhoud van het gebouw.

witte theaterDaarnaast ziet de fractie de subsidiekraan openstaan naar de Stichting Witte Theater. En dat was nu juist een pijnlijk besluit van de raad om -na jarenlang vragen naar een gezonde exploitatie- definitief te stoppen met de subsidie aan deze stichting.

tebeestDe fractie heeft naar aanleiding van het collegebericht gesproken met diverse belanghebbenden, alsmede met de wethouder voor cultuur. Vervolgens heeft de fractie het dossier Witte Theater bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zijn schriftelijke vragen gesteld. In afwachting van de antwoorden zal de fractie besluiten om dit onderwerp te agenderen voor een openbare sessie, waarbij duidelijkheid over de toekomst van het Witte Theater geschetst moet worden.

Hoe staat het met het verwaarloosde pand in de Zuiderkruisstraat te IJmuiden?

Het college meldt in antwoord op vragen van Velsen Lokaal, dat de eigenaren van dit pand moeilijk aan te spreken zijn. In 2006 overleed de eigenaar, waarbij het pand overging naar twee hoogbejaarde Italiaanse erfgenamen. Die zijn inmiddels overleden. Daarna is het pand verkocht aan twee Nederlanders, maar beiden blijken conservatoir beslag daarop gelegd.

Een juridische strijd is dit geworden, waarbij nog geen duidelijkheid is gekomen over de rechtmatige eigenaar.Inmiddels worden aanslagen opgelegd, maar deze zijn nooit betaald. Deze zouden verhaald kunnen worden op de nieuwe eigenaar. Daarom kunnen ook geen dwangsommen worden opgelegd.

De gemeente heeft inspecties uitgevoerd omdat er sprake was van enkele gevaarlijke situaties. In mei 2012 is spoedeisende bestuursdwang toegepast en zijn de werkzaamheden voor eigen rekening uitgevoerd. Ook deze kosten zullen verhaald worden op de toekomstige eigenaar.

In 2013 heeft op verzoek van de gemeente een visuele inspectie plaatsgevonden. Daaruit bleek dat e.e.a. te voldoen aan de minimale eisen met betrekking tot constructieve veiligheid.