Samenvatting eerste reeks sessie vergadering na zomerreces

Afgelopen donderdag vond de eerste reeks van vier sessie vergaderingen plaats na het reces van de afgelopen zomer. Zondermeer de meeste aandacht voor hetĀ onderwerp ‘Witte Theater’ aangevraagd door Velsen Lokaal. Wethouder te Beest (CDA) moest verantwoording afleggen voor zijn handelswijze rondom dit dossier.

ā€¢ Achterliggende stukken bij de sessies

Peter Denkema monteerde de uitzending

Peter Denkema monteerde de uitzending

Verder een sessieĀ rondom het startdocument van hetĀ Duingbied, bespreking van de notities ‘Toegang Sociaal Domein’ en ‘Sociaal wijkteam’ (onderwerpen in het kader van de decentralisaties van overheidstaken naar de gemeenten) en tot slot een sessieĀ over aanbestedingen en inkoopbeleid.

Lees ook het verslag vanĀ de sessie rondom het Witte Theater door Nathanael Korf.

De uitzending begint met een terugblik op de sessie rondom Het Witte Theater met Nathanael Korf van Velsen Lokaal aan het woord, verderop in de uitzending Johan van Ikelen aan het woord over de aanbestedingswet en tot slot Maurice Bok over de startnotitieĀ Duingebied.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *