Weekendoverpeinzing: met #minderpolitiek meer aandacht voor hoofdlijnen

Een belangrijke politieke valkuil is het verzanden in details. Natuurlijk zijn details niet onbelangrijk, maar vaak zijn details niet zozeer een taak van de raad, maar vooral van het college en bovenal ligt de uitvoering bij de ambtelijke organisatie.

‚Äʬ†Nieuwe raad zoekt meer onderlinge samenwerking

De balans tussen hoofdlijnen en details is precies het speelveld van politieke tegenstellingen. Op hoofdlijnen zijn opmerkelijk veel partijen het met elkaar eens. In vele¬†analyses¬†van de meeste verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van maart jl. viel het grote aantal overeenkomsten al op. Zodra echter een onderwerp de politieke arena bereikte, leek¬†het erop dat juist tegenstellingen het debat moeten voeden. Alsof escalatie van een onderwerp ons dichterbij een oplossing zou brengen.

raadDaar komt verandering in en dat vind ik als ‘bewaker van de vorm’ van de koers van Velsen Lokaal bijzonder positief. Het overgrote merendeel van de¬†nieuwe raadsleden, zonder noemenswaardige politieke achtergronden en/of historie, blijkt veel te voelen voor een nieuwe, meer op samenwerking gerichte wijze van werken. Het is bevrijdend om ‘out-of-the-box’ met elkaar na te denken welke hoofdonderwerpen nu echt belangrijk zijn voor onze gemeente. Daar bovenop lijkt¬†ook de komst van de nieuwe griffier een stimulans in die richting te geven.

Raadsprogramma

Sommige gemeenten hebben een zogenaamd raadsprogramma, een programma welke op hoofdlijnen het beleid uitzet wat een raad in zijn geheel in de komende jaren wil bereiken. Dat is een mooi instrument om raadsbreed met elkaar samen te werken. Als iedereen zich aan die afspraken houdt, dan neem je dus afstand van de details. Nee, geen afstand van de burger. Alle partijen zorgen er dan samen voor dat belanghebbenden met vragen goed worden geholpen door het ambtelijk apparaat, welke ook in staat is op inhoudelijk gebied iets te doen. Dat scheelt enorm veel politiek gedoe. Minder schriftelijke vragen en beduidend minder moties tijdens raadsvergaderingen.

Meer duidelijkheid rol raad voor de burger

En juist meer aandacht voor echte grote hoofdonderwerpen. Velsen Lokaal zou dan ook graag zien dat bij elkaar horende hoofdonderwerpen meer worden gecombineerd. Als voorbeeld zijn er nu binnen het onderwerp verkeer zoveel afzonderlijke rapporten, onderzoeken, dossiers, die elk afzonderlijk tot in de kleinste details werden behandeld. Als dat gecombineerd zou kunnen worden op hoofdlijnen, dan wordt ook het doel van een gemeenteraad t.o.v. college en ambtelijk apparaat veel duidelijker. Ook voor de burger. Bovenal wordt het besturen van de gemeente stukken effectiever met veel minder politieke tegenstellingen op soms wel erg kleine details.

Het lijkt erop dat ook de nieuwe raad van Velsen samen met de griffie deze richting wil onderzoeken. Het initiatief wordt zeer positief ontvangen en dat is een goed begin voor meer politieke vernieuwing binnen onze gemeente. Persoonlijk zal¬†ik ook een al eerder door mij geprobeerd¬†initiatief van ‘samenwerking op vorm’ weer oppakken. Dat wil ik doen door samen met de bestuursvoorzitters van alle partijen een bijdrage te mogen leveren in bovenstaand initiatief. Immers de besturen staan op afstand van de dagelijkse politiek en kunnen dus een zinvolle bijdrage leveren¬†om dit proces van politieke vernieuwing verder vorm te geven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *