Bestuurskrabbel: Het echte besturen in 2015

Soms worden er in Nederland plannen uitgerold welke qua idee reeds onnavolgbaar zijn, maar in de uitvoering helemaal kunnen uitblinken in onduidelijkheden.

Tekentafel

Zo ook de decentralisaties.
Deze moesten en zouden vanaf 1 januari 2015 hun intrede doen.
Aldus geschiedde en wat hebben we er met z’n allen weer veel aandacht aan moeten schenken.
Ook met deze plannen is weer gebleken dat je van alles kan ontwikkelen op de tekentafel, maar dat de praktijk toch elke weer iets weerbarstiger blijkt.
Waarom levert dat toch zo vaak een verrassing op?
Misschien moet de definitie van ‘polderen’ zelf eens naar dezelfde tekentafel.

Zachte landing

Enfin, ook in Velsen diende men zeer veel aandacht te schenken aan alle consequenties van de aan haar toevertrouwde nieuwe taken.
De inwoners van Velsen mogen zich steeds gelukkiger prijzen in het feit dat zij woonachtig zijn in een regio waar het op tijd plannen, aanpakken en nuchterheid op cruciale momenten toegepast wordt.
Ruim voor 1 januari 2015 is er veelvuldig overleg geweest met de verschillende gemeenten om ons heen.
Het delen van ideeën, kennis en ervaring heeft ervoor gezorgd dat er in Velsen het afgelopen half jaar geen ernstige situaties zijn ontstaan.
De incidenten die zich wel hebben voorgedaan zijn naar tevredenheid van betrokkenen opgelost.
De zogenaamde zachte landing heeft dus daadwerkelijk gestalte gekregen.
Fijn om te vernemen, maar zeker is dat er na de zachte landing nog veel grotere uitdagingen in het verschiet liggen.

Goed bezig

Gezien het feit dat in Velsen een aantal grote dossiers in rustig vaarwater verkeren, is er veel energie beschikbaar om de huidige rust in het sociale domein te behouden.
De aanleg van de HOV vordert, de Westtribune op Schoonenberg hoeft niet afgebroken te worden, er komen fraaie plannen voor het KIIC en het Pieter Vermeulen Museum, de Lange Nieuwstraat wordt nu echt aangepakt en ook het eerste gapende gat in IJmuiden mag zich verheugen in briljante plannen, welke ook nog eens realiseerbaar lijken.
Kortom, goed bezig derhalve.

Keerzijde

Maar al deze besluitvaardigheid heeft een keerzijde, het gaat niet allemaal voor niks!
De druk op de begroting van de gemeente neemt alleen maar toe.
Om de gevolgen van de decentralisaties financieel uitvoerbaar te houden, zal men alle zeilen bij moeten zetten.
Efficiëntie zal daarin cruciaal zijn.
De samenwerking in de regio zal dus nog verder invulling moeten krijgen.
Maar ook naar de (wijk)platformen zal nog beter geluisterd moeten worden, deze platformen op hun beurt zullen nog meer doordrongen moeten worden van de belangrijke positie die zij innemen bij het signaleren van ontsporende dossiers.

Zomer

Nu is het zomer en mogen we met z’n allen even, ieder op zijn of haar manier, achterover leunen.
Maar gebruik deze rust om volgende maand weer scherp te kunnen acteren en al het fraais wat er tot nu ontwikkeld is een verder vervolg te geven.
De sterken hebben de verplichting naar de mensen die dat nodig hebben.
Aan deze sterken een fijn reces toegewenst en laten we elkaar weer treffen met een scherpe geest!
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *