Wie A zegt…

Op donderdag 11 april jl. heeft de gemeenteraad zich in een sessie uitgesproken over het voornemen van het college om circa 1,5 miljoen euro te oormerken voor de impulsprojecten.

Dit geld komt niet uit de lucht vallen. Over de jaren heen heeft de gemeenteraad een reserve aangelegd voor het uitvoeren van de Visie op Velsen 2025. De Visie is in 2014 vastgesteld en gaandeweg is er circa 14 miljoen Euro in deze reserve gestort.

Impulsprojecten

In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar gesteld uit deze reserve Visie op Velsen om vijf impulsprojecten te starten. Het gaat om Citymarketing & de Rauwe Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!, Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’.

De gemeente voert de impulsprojecten uit in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in de gemeente.

Extra geld

Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra budget gewenst. Deels om projecten af te kunnen ronden, deels om ingezette ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven. In totaal gaat het om een bedrag van €1.495.000.

Partners

Belangrijk kenmerk van deze projecten is dat ze samen met maatschappelijke partners worden uitgevoerd. Dat betekent dat voor elke investering van de gemeente ook maatschappelijke partners bijdragen. Dit leidt niet alleen tot breed draagvlak, maar ook tot zekere verplichtingen als betrouwbare partner.

Velsen Lokaal staat positief tegenover dit voorstel. Hoewel het veel geld is, krijgen we er als gemeente nog veel meer voor terug omdat we samenwerken met partners en zij mee investeren. Omdat Velsen Lokaal veel waarde hecht aan de overheid als betrouwbare partner, vinden we ook dat wie A zegt, ook B moet zeggen. Daarbij was het geld al gereserveerd en heeft het dus geen directe impact op de begroting.

Tastbaar

De impulsprojecten zijn concreet en tastbaar, dus iedereen in de gemeente kan zien wat het effect is voor Velsen! Met regelmaat wordt er door de gemeente een update gegeven over de voortgang van de projecten en uiteraard kun je ook zelf een kijkje nemen bij één van deze mooie projecten!