Tag Archief van: visie op velsen

Wie A zegt…

Op donderdag 11 april jl. heeft de gemeenteraad zich in een sessie uitgesproken over het voornemen van het college om circa 1,5 miljoen euro te oormerken voor de impulsprojecten.

Lees meer

Strategische Agenda 2020

In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de strategische agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor een herijking van de agenda. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van 1 van de vier vraagstukken. De oproep aan iedereen is: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’. Lees meer