Strategische Agenda 2020

In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de strategische agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor een herijking van de agenda. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van 1 van de vier vraagstukken. De oproep aan iedereen is: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’.

Dit was de inleiding voor de sessie op 12 april over de nieuwe strategische agenda 2020. Een strategische agenda geeft op hoofdlijnen richting om de Visie op Velsen concrete invulling te geven. De vorige strategische agenda (2013-2016) had als thema ‘Energiek en innovatief naar 2016’ leidde eind vorig jaar tot de impulsprojecten: Techport IJmond, BRAK! & Kustvisie, Offshore windenergie, Havenkwartier en Citymarketing ‘IJmuiden rauw aan zee’. Die agenda is afgerond en nu is het tijd voor een nieuwe agenda.

Nieuwe koers

Omdat niemand in 2011 kon bedenken hoe we er in 2017 voor staan en met welke ontwikkelingen we te maken hebben, is een nieuwe agenda in 2017 een goed idee! Deze nieuwe agenda heeft 4 speerpunten benoemd:

  • ‘In Velsen doet iedereen mee!’ (haakt in op de decentralisaties)
  • ‘Velsen is in trek’ (aantrekkingskracht en dynamiek van Velsen versterken)
  • ‘Velsen benut kansen voor en met klimaat’ (hoe wordt Velsen duurzaam)
  • ‘Velsen is samenspel’ (participatie tussen inwoners, partners en overheid)

Het is nog te vroeg om te denken aan impulsprojecten. Deze speerpunten geven de eerste richting van de nieuwe koers en de komende jaren wordt hier verder invulling aan gegeven, zodat we in 2020 hopelijk weer een aantal impulsprojecten kunnen presenteren.

Twee gezichten

Als je deze strategische agenda snel doorleest krijg je een goed beeld van wat men er mee wil bereiken. Als je het echter voor een tweede keer wat nauwkeuriger leest, dan valt op dat er veel ‘wollig’ taalgebruik is toegepast. Niet alleen Velsen Lokaal had hier moeite mee, maar ook veel andere fracties merkten dit op.

Een grote misser wat Velsen Lokaal betreft is dat er in het raadsvoorstel staat dat deze strategische agenda geen financiële gevolgen heeft, terwijl dit wel zo is. Het bijbehorende financiële voorstel ontvangen we echter pas bij de Perspectiefnota. Als we nu met deze agenda akkoord gaan, dan weten we dus niet wat dat gaat kosten. Vergelijk dit met het uitzoeken van een auto in de showroom… De verkoper vraagt je een koopcontract te tekenen, terwijl je nog niet weet wat de auto je gaat kosten.

Samenspel

Inhoudelijk kan Velsen Lokaal zich verder goed vinden in deze agenda. Het punt dat het meeste aansluit is uiteraard ‘Velsen is samenspel’. Dit kan wat Velsen Lokaal niet ver genoeg gaan en dat is dan ook het enige puntje van kritiek op dit onderwerp: het beperkt zich nog te veel tot ‘inspraak’, terwijl Velsen Lokaal veel liever opschuift naar echt samen met inwoners, partners vanaf het begin bouwen aan een idee. Dit noemen we co-creatie: Samen iets maken!

Het gebeurt nog steeds te vaak dat de gemeente een plan helemaal uitwerkt en als het dan bijna gereed is, dan mogen inwoners er nog iets van vinden (inspraak). Dat is wat Velsen Lokaal betreft geen participatie. Liever zijn wij dat bij het opstarten van een plan een werkgroep wordt gevormd waarin inwoners ook een prominente plaats krijgen of liever nog, dat het idee en initiatief begint bij de inwoners.

Omdat de strategische agenda slechts een eerste aanzet is, voorziet Velsen Lokaal ruimte genoeg voor mooie projecten samen met inwoners!! Doet u mee?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *